Renginiai 

 

2017 m. Gebėjimų stiprinimo seminaras vietos valdytojams

2017 m. spalio 18-20 d., Vilniuje vyko Gebėjimų stiprinimo seminaras vietos valdytojams (angl. Capacity building seminar for site managers). Dviejų dienų seminare vyko teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, kuriuos vedė UNESCO pasaulio paveldo specialistai bei tarptautiniai ekspertai – Burcu Ozdemir (UNESCO Pasaulio paveldo centras), Richard Veillon (UNESCO Pasaulio paveldo centras), dr. Christopher Young (Didžioji Britanija), dr. Britta Rudolff (Vokietija), Stefan Wessman (Suomija), moderuojant dr. Giedrei Godienei. Remiantis seminaro metu vykusių diskusijų išvadomis, buvo parengtos Rekomendacijas dėl pasaulio paveldo vietovių vietos valdytojų vaidmens, funkcijų ir kompetencijos (angl. Recommendations on the world heritage site manager’s role, functions and competences), skirtos apibrėžti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytų kultūros ir gamtos paveldo vertybių vietos valdytojo (angl. site manager) atsakomybėms nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis

2013-2017 m. Paskaitų ciklas „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“

Nuo 2013 m. Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kartu su ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS pradėjo bendrą iniciatyvą – paskaitų ciklą „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“. Šios iniciatyvos tikslas – skleisti informaciją apie kultūros ir gamtos paveldą, jo aktualijas, siejamas su UNESCO vardu. Surengta ne viena diskusija, susitikimai, pristatymai, į kuriuos kviečiami dalyvauti paveldo specialistai, menotyrininkai, architektūros istorikai ir kt., pristatantys aktualias temas. Paskaitos skirtos akademinei visuomenei ir visiems, kurie domisi kultūros ir gamtos paveldu.

5 SEZONAS

2017 m. balandžio 13 d. ,,Modernistinės sostinės. UNESCO pasaulio paveldo sąrašui teikiamos paraiškos „Asmara: afrikos modernistinis miestas“ rengėjų patirtys“. Pranešėjas: Dr. Edward Denison [vienas pagrindinių paraiškos autorių, Pasaulinio Londono universiteto (London‘s Global University) ir Bartlett architektūros fakulteto dėstytojas].

4 SEZONAS:

2015 m. gruodžio 21 d. „Istoriniai miestai ir tvarumas“ (ang. Historic Cities and Sustainability). Pranešėjas: dr. Claus-­Peter Echter iš Miuncheno [architektas, urbanistas, sociologas, ICOMOS ir Europa Nostra narys].

2015 m. gruodžio 1 d. „Poveikio paveldui vertinimas UNESCO Pasaulio paveldo atžvilgiu: naujas reikalavimas ar būtinybė?“ (ang. Heritage Impact Assessment). Pranešėjas: vienas žymiausių tarptautinių ekspertų dr. Gamini Wijesurija iš ICCROM [architektas, archeologas, ICOMOS narys, ilgametis dalyvis UNESCO Pasaulio paveldo procesuose].

2015 m. rugsėjo 23 d. „UNESCO Pasaulio paveldas ir teisėmis grindžiami požiūriai“ (angl. World Heritage and Rights-based Approaches). Pranešėjas: dr. Amund Sinding-Larsen iš Oslo (architektas, tarptautinis UNESCO Patariamosios organizacijos, ICOMOS, narys).

2015 m. gegužės 26 d. „Kauno tarpukario architektūrai jau suteiktas Europos paveldo ženklas, o kada UNESCO?“. Pranešėjai: dr. Vaidas Petrulis [architektūros istorikas, KTU Architektūros ir statybos institutas] pristatė ES tarpvyriausybinės iniciatyvos – Europos paveldo ženklo – idėją ir svarbą mūsų regionui. Aptarė Kauno tarpukario architektūros specifiką, lėmusią europinį įvertinimą ir galimai atversiančią kelią tapti UNESCO Pasaulio paveldu. Andrijana Filinaitė [Kauno miesto savivaldybė] pakomentavo tai, kas lėmė ir kaip buvo pasiektas vietos politinis sprendimas, palankus Kauno miesto paveldo išsaugojimui ir aktualizavimui.

2015 m. balandžio 16 d. „Prarastas Vilnius: universiteto botanikos sodas Sereikiškėse“. Pranešėjai: Audronė Kasperavičienė [architektūros istorikė, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervatas] supažindino su XIX a. Vilnių garsinusio VU botanikos sodo istorija. Prof. Romas Pakalnis [Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas] pakomentavo apie šio istorinio parko reikšmę miestui, gamtai ir žmonėms. Paskaita skirta Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių dienos (Balandžio 18-osios) proga.

2015 m. kovo 25 d. Neries krantinių atnaujinimas: Vilniaus miesto atgimimas ar žlugti pasmerktas projektas?“. Pranešėjai: Artūras Blotnys [Vilniaus miesto architektas] ir specialistai iš Vilniaus miesto savivaldybė pristatė Neries krantinių atnaujinimo viziją ir projekto eigą. Matas Šiupšinskas [architektas] pasidalino komentaru apie tokių projektų poveikį visuomenei ir miestui.

3 SEZONAS:

2014 m. rugsėjo 25 d. „Kultūros vertybių apsauga ginkluoto konflikto metu Lietuvoje ir pasaulyje“. Pranešėjai: Alfredas Jomantas [Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos], Auksė Usienė [Lietuvos kariuomenė], prof. Justinas Žilinskas [Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir ES teisės institutas]. 

2 SEZONAS:

2014 m. kovo 5 d. „Kodėl Struvės geodezinio lankas gali būti įdomus ir kaip jis tapo UNESCO Pasaulio paveldu?“ Pranešėjai: dr. Saulius Urbanas [Tarptautinio Struvės geodezinio lanko Koordinacinio komiteto generalinis sekretorius, EuroGeographics, geodezijos inžinierius], Arūnas Būga [Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojas, geodezijos inžinierius].

2014 m. vasario 21 d. „Povandeninis kultūros paveldas Lietuvoje ir jo apsauga tarptautiniame kontekste“. Pranešėjai: prof. Vladas Žulkus [pirmasis Lietuvoje pradėjęs povandeninės archeologijos tyrimus, UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos tarptautinio Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto narys], Svaigedas Stoškus [Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio vedėjas].

1 SEZONAS:

2013 m. lapkričio 15 d. „Kauno tarpukario architektūrinis palikimas: vertės ir interpretacijos“. Pranešėjai: dr. Vaidas Petrulis [architektūros istorikas, KTU Architektūros ir statybos institutas].

2013 m. lapkričio 6 d. „Kultūrinis kraštovaizdis ir kraštovaizdžio kultūra: sąvokos, taikymas, iššūkiai“. Pranešėjai: dr. Giedrė Godienė [geografė, Lietuvos geografų draugijos narė, pastaruosius 10 metų nagrinėja Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje ir Europoje]. Linas Naujokaitis [UAB „Urbanistika“ vyr. architektas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentas].

2013 m. balandžio 12 d. „Architekto Otto Bartning kūrybos pristatymas”. Pranešėjai: dr. Vaidas Petrulis [architektūros istorikas, KTU Architektūros ir statybos institutas], Immo Witting [Otto Bartning bažnyčių asociacijos valdybos pirmininkas].

 2015 m. Komunikacijos ir valdymo gebėjimų stiprinimas, skirtas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytoms tarpvalstybinėms vietovėms

2015 m. rugsėjo mėn. Nidoje vyko tarptautinis seminaras „Komunikacijos ir valdymo gebėjimų stiprinimas, skirtas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytoms tarpvalstybinėms vietovėms“. Šio seminaro pagrindu buvo parengtos gairės (lietuvių k. ir anglų k.), kurios yra skirtos komunikacijos apie UNESCO Pasaulio paveldą tobulinimui, pasitelkiant praktikoje naudojamus metodus ir atsižvelgiant į užsienio kolegų patarimus.

2014 m. TARPTAUTINIS SEMINARAS

2014 m. gegužės 9-10 d. įvyko tarptautinis seminaras „Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istorinio centro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai“ (angl. World Heritage Challenges in Lithuania: Revisiting Vilnius Historical Centre (1994) and Kernavė Archaeological Site (2004)”). Seminaro tikslas – aktualizuoti Vilniaus istorinio centro ir Kernavės archeologinės vietovės naujausius paveldosauginius tyrimus, teorinius vertinimo aspektus ir vietovių vadybos problematiką pasauliniame kontekste. 2014 m. sukanka 20 metų, kai į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašytas Vilniaus istorinis centras, ir 10 metų, įrašyta Kernavės archeologinė vietovė. Kviestinių užsienio svečių pranešimai (anglų k.):

 Naudingos nuorodos: