Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija

Dėl globalizacijos poveikio, vienodinimo politikos bei nepakankamo nematerialaus kultūros paveldo svarbos įvertinimo nemažai jo formų yra nykstančios. Siekdama sustabdyti šį procesą, 2003 m. spalio mėn. UNESCO priėmė Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją (LT EN), kuri įsigaliojo 2006 m. balandžio 20 dieną. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2004 m. gruodžio 8 dieną.

Atsižvelgdamas į Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 7 str. nuostatas, įpareigojančias parengti Konvencijos įgyvendinimo veiklos direktyvas ir pateikti Generalinei asamblėjai, 2008 m. birželio 16–19 d. Tarpvyriausybinis nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komitetas patvirtino, o 2010, 2012, 2014 ir 2016 papildė Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo direktyvas. 2016 m. Generalinės asamblėjos 6-oje sesijoje priimtų papildymų naujovė – Įgyvendinimo direktyvų dalis, skirta darniam vystymuisi.

Konvencijos įgyvendinimo direktyvomis nustatomos procedūros, kuriomis vadovaujantis nematerialaus kultūros paveldo objektai gali būti įtraukti į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą arba į Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą, numatoma tarptautinės paramos suteikimo tvarka, suteikiami įgaliojimai tarptautinėms nevyriausybinėms organizacijoms, galinčioms teikti konsultacijas Tarpvyriausybiniam nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komitetui ir kt.

Už Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje yra atsakinga Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.