Naujienos

UNESCO būstinėje Kernavės archeologinei vietovei siekiama sustiprintos apsaugos ginkluoto konflikto metu

Š. m. gruodžio 12–16 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje  vyksta 1954 m. Hagos konvencijos dėl Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu susitikimai.

Š. m. gruodžio 12 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyksta 9-asis 1954 m. Hagos konvencijos dėl Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (toliau – Hagos konvencija) aukštųjų susitariančių šalių susitikimas, kuriame aptariami veiklos dėl Hagos konvencijos ir jos 1999 m. protokolų įgyvendinimo atnaujinimų klausimai bei apsikeičiama nuomonėmis dėl sutarčių įgyvendinimo nacionaliniu lygiu.

Š. m. gruodžio 12–13 d. vyksta 4–asis Hagos konvencijos Antrojo protokolo šalių narių susitikimas, kuriame siekiama apsvarstyti parengtą Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komiteto pirmininko ataskaitą, išrinkti šešis Komiteto narius bei patvirtinti Hagos konvencijos Antrojo protokolo įgyvendinimo gairių pakeitimus.

Š. m. gruodžio 14–16 d. vyks 6-asis Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komiteto susitikimas. Jame bus svarstomi sustiprintos apsaugos prašymai, vertinama šalių narių įsipareigojimo įgyvendinti Hagos konvencijos Antrojo protokolo 4 skyrių ataskaita, pasiūlymas dėl savanoriškų informacijos keitimosi priemonių įgyvendinant Antrąjį protokolą, taip pat Komiteto vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai bei prašymas teikti finansinę pagalbą iš Kultūros vertybių apsaugos ginkluoti konflikto metu fondo.

Šio Komiteto susitikimo metu bus svarstoma dėl sustiprintos apsaugos ginkluoto konflikto metu suteikimo Kernavės archeologinei vietovei, kuri 2004 m. įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Hagos konvencijos susitikimuose dalyvauja Lietuvos kariuomenės kanceliarijos Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento karinių viešųjų ryšių vyriausioji specialistė (kultūros vertybių apsaugai) Auksė Ūsienė ir Kultūros ministerijos Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Žolynas.

Lietuva yra tarp šešių Komiteto narių, kurių kadencija baigiasi 2011 m.

Daugiau informacijos apie Hagos konvencijos įgyvendinimą.

2011 12 12 Kategorija: UNESCO, Pasaulio paveldas, Visos naujienos