Naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė Aušra Gribauskienė – UNESCO Atvirojo mokslo patariamajame komitete

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyr. specialistė Aušra Gribauskienė patvirtinta UNESCO generalinės direktorės Audrey Azoulay įsteigto UNESCO atvirojo mokslo patariamojo komiteto nare.

2019 m. UNESCO generalinėje konferencijoje priimtas sprendimas 2021 m. generalinės konferencijos sesijoje pristatyti naujai kuriamos UNESCO Rekomendacijos dėl atvirojo mokslo projektą.

Patariamojo komiteto vaidmuo – dalyvauti Rekomendacijos dėl atvirojo mokslo rengimo procesui, teikiant ekspertines bei strategines įžvalgas, siūlant įtraukiant į procesą susijusias institucijas ir ekspertus, peržiūrint susijusius dokumentus, prisidedant prie Rekomendacijos sklaidos.

 

Pirmasis patariamojo komiteto susitikimas – liepos 16-17 d.

 

UNESCO Rekomendacija dėl atvirojo mokslo siekiama sukurti pasaulinį susitarimą dėl atvirojo mokslo principų įtraukaus, skaidraus konsultacinio proceso eigoje, įtraukiant visas valstybes bei suinteresuotas šalis.

 

Tikimasi, kad Rekomendacijoje bus apibrėžtos visų pripažįstamos atvirojo mokslo vertybės ir principai bei identifikuotos konkrečios atvirosios prieigos ir atvirųjų duomenų priemonės, taip pat pasiūlymai kaip įtraukti piliečius į mokslo politikos procesus, kaip palengvinti mokslo žinių kūrimą ir sklaidą visame pasaulyje.

 

Ši Rekomendacija yra 2017 m. atnaujintos UNESCO Rekomendacijos dėl mokslo ir mokslininkų įgyvendinimo proceso dalis. Dokumentas taip pat siejasi su UNESCO atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos bei tyrimų ir naujos UNESCO Rekomendacijos dėl atvirųjų mokymosi šaltinių įgyvendinimo procesais.

2020 06 30 Kategorija: UNESCO, Gamtos mokslai, Socialiniai ir humanitariniai mokslai, Visos naujienos