Naujienos

UNESCO kviečia teikti paraiškas UNESCO “Žmogus ir biosfera” programos jaunųjų mokslininkų tyrimams

UNESCO MAB (Žmogus ir biosfera) programos skyrius skelbia kasmetinį pasaulinį MAB Jaunųjų mokslininkų konkursą, kuris skirtas paskatinti tarpdisciplininius tyrimus, atitinkančius  UNESCO „Žmogus ir biosfera“ (Man and Biosphere; MAB) programos, Limos veiksmų plano iki 2025 m. bei Darnaus vystymosi darbotvarkės tikslus. 2021 m. konkurse bus skirta dešimt stipendijų.

 

Kiekviena valstybė – UNESCO narė gali siūlyti dviejų mokslininkų, ne vyresnių kaip 35 metų, kandidatūras. Didžiausia suma, kuri gali būti skirta laimėjusio mokslininko siūlomam tyrimui, yra 5 tūkst. JAV dolerių. Tyrimo atlikimui turi būti numatytas ne ilgesnis nei dviejų metų laikotarpis. Vykdant atranką, pirmenybė bus teikiama tarpdisciplininiams tyrimams, atliekamiems biosferos rezervatuose.

Daugiau informacijos apie konkursą čia.

 

Paraiškas Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai galima pateikti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2020 11 09 Kategorija: Darnus vystymasis, UNESCO, Gamtos mokslai, Visos naujienos