Naujienos

Pristatyta pasaulinė penkerių metų „UNESCO mokslo ataskaita“

2021 m. birželio mėnesį pristatyta „UNESCO mokslo ataskaita“, kurioje apžvelgiama mokslo, technologijų ir inovacijų rėmimo sistemos raida. Ataskaitoje išskirtos ir pagrindinės mokslo valdymo tendencijos, siekiant nustatyti pasaulio šalių mokslo plėtros kryptis.

„Stebina tai, kaip per pastaruosius penkerius metus buvo suderinti tarpusavyje du svarbūs vystymosi prioritetai. Visų pajamų lygio šalys lygiagrečiai teikė pirmenybę perėjimui prie skaitmeninės ir „žaliosios“ ekonomikos.  Šis perėjimas atliepia du reikalavimus. Viena vertus, šalys įsipareigojo iki 2030 m. pasiekti Darnaus vystymosi tikslus (angl. Sustainable Development Goals). Taip pat dauguma šalių įsitikinusios, kad jų būsimas ekonominis konkurencingumas priklausys nuo to, kaip greitai joms pavyks pereiti prie skaitmeninės visuomenės“ – rašoma ataskaitoje.

Taip pat pastebėta, kad pastaraisiais metais buvo vykdoma daugiau mokslininkų tarptautinio bendradarbiavimo projektų, nors mokslo investicijų pasiskirstymas šalyse buvo netolygus. Dirbtinio intelekto ir robotikos tyrimai sudarė didžiausią mokslinių tyrimų dalį, tačiau darnaus vystymosi tema sudarė palyginus nedidelę visų tyrimų dalį. Deja, išliko tendencija, kad moterys mokslininkės vis dar sudaro mažumą srityse, skatinančiose skaitmeninę pažangą.

Daugiau skaitykite „UNESCO mokslo ataskaitoje“ (anglų k.).

2021 06 25 Kategorija: Darnus vystymasis, UNESCO, Gamtos mokslai, Socialiniai ir humanitariniai mokslai, Lyčių lygybė, Visos naujienos