Naujienos

Šiaudinių sodų tradicija sulaukė UNESCO pripažinimo

Į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtraukta Šiaudinių sodų tradicija. Sprendimas priimtas Botsvanoje, kurioje šiuo metu vyksta 18–oji UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto sesija. Tai jau ketvirtoji Lietuvos vertybė, esanti šiame garsiausiame UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąraše. Prieš trylika metų į tą patį sąrašą įtrauktos lietuvių polifoninės dainos „Sutartinės“. Dar anksčiau – Kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje (2001 m.) bei Dainų ir šokių švenčių tradicija Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (2003 m.)

Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO, nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Jolanta Balčiūnienė šalies vardu padėkojo sesijos organizatoriams, priėmusiai šaliai – Botsvanai, tarpvyriausybiniam komitetui ir ekspertams už šiltą priėmimą ir teigiamą sprendimą. Anot ambasadorės, pats paraiškos rengimo procesas turėjo didžiulę vertę sodų rišėjų bendruomenei: „Jis ne tik sustiprino šios bendruomenės pripažinimo ir pasididžiavimo jausmą, bet ir leido atrasti daugybę šios tradicijos aspektų mūsų visuomenei. Paraiškos rengimo rezultatas – asociacijos „Dangaus sodai“, vienijančios septyniasdešimt šio amato meistrų, daugiausiai moterų, įkūrimas. Ši bendruomenė vis auga, o šiuo metu suskaičiuojama du šimtai Sodų meistrų“.

Lietuvos delegacija dėkodama už tradicijos įvertinimą, įteikė ambasadoriui, Botsvanos nuolatiniam atstovui prie UNESCO ir šios sesijos pirmininkui J. E. Mustq Moorad žinomų Lietuvos sodų rišėjų – Vidos Sniečkuvienės ir Linos Žaliauskienės vizito metu surištą sodą: „Šį sodą per kelias dienas ir naktis sukūrėme čia, Botsvanoje. Tikime, kad jis atras savo vietą šioje gražioje kultūrinėje erdvėje kaip taikos, harmonijos ir skalsos linkėjimas nuostabiai Botsvanai“. J. E. Mustq Moorad dėkodamas išreiškė ketinimą įteikti šį sodą Botsvanos Prezidentui.

Šalia UNESCO nematerialaus paveldo sąrašų papildymo, įvairių procedūrinių klausimų, šių metų sesija apvainikuoja šiemet švenčiamą UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos dvidešimtmetį. Šis dokumentas įtvirtino globalų nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo modelį bei tapo pagrindu UNESCO nematerialaus paveldo sąrašams atsirasti.

Lietuvos delegacijai Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto sesijoje vadovauja ambasadorė Jolanta Balčiūnienė. Taip pat sesijoje dalyvauja: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Nematerialaus kultūros paveldo nacionalinio sąvado administratorė ir specialistė Loreta Sungailienė, sodų rišėjos iš asociacijos „Dangaus sodai“ – Vida Sniečkuvienė ir Lina Žaliauskienė, Vilniaus universiteto profesorius ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys Rimvydas Laužikas, antropologas, Lietuvos antropologų asociacijos narys ir Lietuvos istorijos instituto mokslinis darbuotojas Donatas Brandišauskas bei Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos vadovė Jurgita Bugailiškienė

 

2023 12 06 Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas