Naujienos

Sutartinių popietė mokytojams/ Kultūros edukacijos savaitė

Sutartinių giedotojos „Tryse keturiose“

Kviečiame visus mokytojus (ypač humanitarinių, meninio ugdymo disciplinų) daugiau sužinoti apie unikalią, į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įtrauktą lietuvių tradicinės muzikos rūšį – sutartines. Siūlome pažinti sutartines ne iš knygų ar kompaktinių plokštelių, o pabandyti patiems jas pagiedoti, pašokti, pagroti skudučiais ar lumzdeliais. Pastaraisiais metais vis daugiau jaunimo rodo susidomėjimą sutartinėmis. Vis dėlto daugelis lietuvių dar nėra gerai jų pažinę ir pamėgę, kai kam ausį rėžia neįprasti (užmiršti) sutartinių sąskambiai. Sutartinės yra vienas ryškiausių lietuvių tautinės ir kultūrinės tapatybės simbolių. Tai itin sena polifonijos forma, kuri jungia muziką, tekstą ir judesį. Išskirtinis sutartinių bruožas – vienalaikis skirtingų melodijų ir tekstų skambesys. Sutartines daugiausia gieda moterys, tačiau instrumentines sutartines įvairiais tradiciniais pučiamaisiais atlieka ir vyrai. Sutartinės vadintos ne dainomis, o giesmėmis, taip atskiriant jas nuo vėlesnių neapeiginių dainų. Lietuvių kalboje žodis giesmė reiškia ir paukščių giedojimą, ir sutartinių, ir bažnytinių kūrinių bei himnų atlikimą, tuo parodant vienodą pagarbą visiems šiems reiškiniams.

Sutartinių  popietės metu Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje vaizdo medžiagą komentuos, apie sutartines pasakos ir jas mokys atlikti (ir norinčiuosius net instrumentus pasigaminti) etnomuzikologai, žinomi sutartinių tradicijos puoselėtojai Lietuvoje: prof. dr. Daiva Vyčinienė, Varsa Zakarienė, Arvydas Kirda.

Registracija į renginį Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje: http://www.upc.smm.lt/

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovę Milda Valančiauskienę (85 2107342, 2107340).

2014 03 17 Kategorija: Kultūra, Nematerialus kultūros paveldas, Švietimas