Naujienos

Aukštųjų mokyklų darnaus vystymosi forumas

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, atstovaudama Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros politiką, ir Studijų kokybės ir vertinimo centras vasario 18 d. Vilniuje surengė forumą aukštųjų mokyklų darnaus vystymosi strateginėms nuostatoms ir kokybės kriterijams aptarti. Atliepiant globalias tendencijas, diskusijoje dėmesys buvo telkiamas į aukštojo mokslo vaidmenį ir atsakomybę moksliniais tyrimais pagrindžiant valstybės raidos perspektyvą bei ugdant kūrybiškus specialistus, pasirengusius ją įgyvendinti.

Aukštųjų mokyklų atstovai dalinosi inovatyvių patirčių diegimo patirtimi ir idėjomis, kurioms realizuoti svarbus aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas tiek Lietuvoje, tiek dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose. Europos aukštųjų mokyklų patirtį darnaus vystymosi srityje perteikė Copernicus Sąjungos (Copernicus Alliance) prezidentas dr. Clemens Mader, atstovaujantis Ciuricho (Šveicarija) ir Liuneburgo (Vokietija) universitetus.

Aukštųjų mokyklų darnaus vystymosi forumas yra pirmasis renginys Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos organizuojamų renginių cikle, siekiant  paskatinti Lietuvos akademinę bendruomenę aktyviau dalyvauti visuomenės darnaus vystymosi tyrimuose ir praktinėje veikloje.

Kviečiame susipažinti su diskusijos dalyvių pranešimais:


Aleksandro Stulginskio universitetas – darnios organizacijos ženklai

(ASU prorektorius, prof. Jonas Čaplikas)

Europos aukštųjų mokyklų indėlis į visuomenės darnų vystymąsi

(Europos aukštojo mokslo institucijų orientuotų į darnų vystymąsi tinklo prezidentas dr. Clemens Mader)

Trečioji misija Lietuvos universitetuose

(SKVC direktorė Nora Skaburskienė)

KTU – inovacijos darniai ateičiai

(prof. dr. Sigitas Stanys Kauno technologijos universiteto Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius)

Strateginiai sprendimai, diegiant darnaus vystymosi nuostatas: Kauno kolegijos patirtis

(Dr. Nijolė Zinkevičienė,Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui)

Gyvenimo kokybė universitete: studentų požiūris

(Ramunė Žilinskienė Vilniaus universitetas)

Darnaus vystymosi principai

(dr. Laima Galkutė, Vilniaus universitetas)

2016 02 17 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Visos naujienos