Naujienos

Vilniaus universiteto Generalinė direktorė Irena Krivienė tapo UNESCO Tarptautinio patariamojo komiteto nare

Generalinė direktorė Irena Krivienė

Labai džiaugiamės, kad Vilniaus universiteto bibliotekos Generalinė direktorė p. Irena Krivienė yra išrinkta į UNESCO programos, skirtos dokumentinio paveldo išsaugojimui ir propagavimui, „Pasaulio atmintis“ pagrindinį valdymo organą – Tarptautinį patariamąjį komitetą (IAC). Šis komitetas yra tiesiogiai pavaldus UNESCO Generaliniam direktoriui, rūpinasi šiuo metu vykdomu šios programos atnaujinimu, svarsto valstybių narių pateikiamas nominacines paraiškas į Tarptautinį dokumentinio paveldo registrą „Pasaulio atmintis“. Jį sudaro 14 narių, atstovaujančių visus pasaulio regionus bei pasižyminčių išskirtine kompetencija dokumento paveldo išsaugojimo srityje.

2018 01 11 Kategorija: UNESCO, Dokumentinis paveldas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos