Naujienos

Virginija Būdienė – Pasaulinės švietimo stebėsenos ataskaitos Patariamojoje valdyboje

Vilniaus politikos analizės instituto vadovė, VU partnerystės docentė, buvusi Lietuvos Respublikos prezidentės vyr. patarėja, buvusi švietimo ir mokslo viceministrė, Pasaulio banko ir EBPO ekspertė Virginija Būdienė pakviesta prisijungti prie UNESCO pasaulio švietimo stebėsenos ataskaitos patariamosios valdybos, kaip vienintelė Rytų Europos rinkiminės grupės atstovė.

 

UNESCO pasaulio švietimo stebėsenos ataskaita (The Global Education Monitoring Report; GEM Report) yra nepriklausoma, autoritetinga, įrodymais grindžiama metinė ataskaita, apžvelgianti pažangą, siekiant globalių švietimo tikslų ir uždavinių, užsibrėžtų 2015 m. gegužę Incheon mieste, Pietų Korėjoje vykusiame Pasauliniame švietimo forume. Kasmetinėje ataskaitoje identifikuojamos veiksmingos švietimo strategijos bei analizuojama viena – svarbiausia pasirinkta – tema. 2020 m. ataskaitos tema – Įtraukumas ir švietimas. Visi reiškia visi.

 

Patariamoji valdyba turi konsultacinę funkciją. Ji teikia įžvalgas, ekspertizę bei pasiūlymus, kalbant apie ataskaitų viziją, tikslą, uždavinius bei dermę su 4-uoju Darnaus vystymosi tikslu bei „Švietimas 2030“ darbotvarke, nacionalines, regionines bei tarptautines tendencijas, įgyvendinant „Švietimas 2030“ darbotvarkę, ilgalaikę ataskaitos plėtotę bei viziją, naujai kylančių problemų, naujų prioritetų identifikavimą, 4-ojo Darnaus vystymosi tikslo stebėsenos statistinių duomenų kokybę, ataskaitos komunikavimą, grįžtamąjį ryšį ir kitais klausimais.

 

Iš regionus atstovaujančių Valdybos narių taip pat tikimasi regioninės perspektyvos į diskusinius klausimus ir temas, pasiūlymų dėl regioninių organizacijų, vyriausybių, autoritetingų figūrų indėlio įtraukimo, pagalbos GEM komandai plėtojant stipresnius ryšius su regioninėmis institucijomis ir iniciatyvomis, taip pat identifikuojant sėkmingas regionines ir nacionalines praktikas.

 

Valdybos nario kadencija – 2 metai.

Daugiau apie Pasaulinę švietimo stebėsenos ataskaitą – čia.

2020 06 11 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Visos naujienos