Naujienos

2021 metai – Marijos Gimbutienės metai Lietuvoje ir pasaulyje (UNESCO minima sukaktis)


Marija Gimbutienė prie darbo stalo Stanfordo universitete
fotogr. J. Gimbutas. 1961 m. (saugoma VUB)

UNESCO 40-osios generalinės konferencijos metu (2019 m. lapkričio 12-27 d.) Paryžiuje buvo paskelbtas UNESCO ir valstybių narių minimų sukakčių sąrašas, į kurį įtrauktos 59 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbios datos. Į šį sąrašą taip pat pateko abi Lietuvos pateiktos sukaktys: 2020 m. – didžiojo Lietuvos rabino, iškilaus litvakų kultūros atstovo Elijahu Ben Salomono Zalmano (Vilniaus Gaono) (1720-1797) 300-osios gimimo metinės (remiant Baltarusijai, Lenkijai, YIVO žydų tyrimų institutui (JAV) ir Lenkų–žydų tyrimų institutui (JK)); 2021 m. – archeologės, antropologės, archeomitologijos pradininkės Marijos Birutės Alseikaitės-Gimbutienės (1921-1994) 100-osios gimimo metinės (remiant Latvijai, Vokietijai ir Ramiojo v. universiteto absolventų institutui (JAV).

2021 metus Marijos Gimbutienės metais paskelbė Seimas. Vyriausybė patvirtino Marijos Gimbutienės metų minėjimo programą, kurią parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudaryta darbo grupė. Minint pasaulinio garso archeologės Marijos Gimbutienės šimtmetį, Lietuvoje, JAV ir Prancūzijoje vyks parodos, konferencijos, kiti renginiai. Tarp svarbiausių renginių: tarptautinė Lietuvos nacionalinio muziejaus paroda „Deivės ir kariai: Marijai Gimbutienei – 100“, Vytauto Didžiojo karo muziejaus paroda „Marija Gimbutienė – neolito ir bronzos amžiaus tyrėja“, piešinių ir keramikos konkursai Lietuvos mokyklose, jaunųjų žygeivių gyvosios istorijos stovykla, seminarų ciklas ir konferencija „Etnologija ir mitologijos atspindžiai ugdymo įstaigų edukacinėse erdvėse“, Vilniaus universiteto Tarptautinė 11-oji prof. J. Puzino mokslinė konferencija, skirta Marijos Gimbutienės 100 metų jubiliejui, Marijos Gimbutienės vardo suteikimo Kauno Maironio universitetinėje gimnazijos auditorijai ceremonija, kiti renginiai. Minėjimo planą žr. čia.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kviečia 2021 metais Marijos Gimbutienės 100-osios gimimo metinėms skirtus minėjimo renginius rengiančias organizacijas naudoti UNESCO sukakties logotipą.

Daugiau informacijos prašome žr. čia

2020 12 28 Kategorija: Minimos datos, Socialiniai ir humanitariniai mokslai