Naujienos

Dirbtinio intelekto technologijų plėtra ir kylantys iššūkiai | Dėl ko galime susitarti?

Rugsėjo 27 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijose sekretoriate įvyko neeilinės reikšmės renginys dirbtinio intelekto (DI) technologijų plėtros ir reguliavimo tema. Renginį moderavo prof. Paulius Pakutinskas. Organizatoriai: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas ir Mykolo Romerio universitetas.

Susitikime dalyvavo Seimo, įvairių ministerijų atstovai, politikos formuotojai ir ekspertai, kurie aptarė su dirbtinio intelekto technologijų vystymusi susijusius iššūkius ir ieškojo bendro sutarimo dėl veiksmų ir programų.

Pirmoje dalyje svarbiomis įžvalgomis apie pasirengimo įgyvendinti DI technologijų vertinimo metodiką ir etinio poveikio vertinimo įrankius bei įtraukios DI politikos formavimą  dalinosi UNESCO ekspertai Cédric Wachholz ir Lihui Xu. Mokslininkas Victor Rodriguez Doncel pristatė DI politikos formavimą Ispanijoje, Užsienio reikalų ministerijos specialistas Mindaugas Simonaitis  – DI politikos vystymąsi EU.

Intensyviai vystantis technologijoms, tarptautinės organizacijos ir valstybės visame pasaulyje prisitaiko ir kuria reguliavimo sistemas, siekdamos užtikrinti darnią DI technologijų plėtrą ir viešojo sektoriaus pasiruošimą. Sėkmingam šių technologijų taikymui reikalingas įtraukus, skaidrus ir lankstus politikos formavimo procesas ir įvairių suinteresuotų grupių sutarimas dėl prioritetinių sričių, veiksmų plano ir programų vystymo.

Intensyvi DI technologijų plėtra liečia švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, saugumo, ekonomikos, teisingumo ir kt. valstybės valdymo sritis, dėl to būtina, kad kuo daugiau šių sričių būtų įtrauktą į procesą dėl DI plėtros ir reguliavimo politikos vystymo ir įgyvendinimo.

Susitikime svarstyti šie klausimai:

  • Kokio DI technologijų plėtros mechanizmo reikia Lietuvai?
  • Kurios sritys yra pažeidžiamiausios?
  • Kurios DI technologijų vystymo kryptys yra prioritetinės?
  • Kokių programos, veiksmų plano ar politikos formavimo pokyčių reikia, kad Lietuva galėtų lanksčiai prisitaikyti prie besikeičiančio konteksto?

Renginio metu nuspręsta:

  • toliau tęsti diskusijas dėl DI plėtros ir reguliavimo Lietuvoje (tokio formato susitikimai, ieškant bendro sutarimo, yra labai reikalingi);
  • paruošti DI vystymo programas verslui (siekiant išgryninti vertes kiekvienoje srityje);
  • vienyti ir koordinuoti valstybės institucijų veiklą vertinant DI keliamas rizikas ir skatinant tvarius DI sprendimus;
  • įtraukti ekspertus sprendžiant DI reguliavimo klausimus;
  • siekti įsteigti Lietuvoje vieningą instituciją, atsakingą už DI reguliavimą bei skatinimą;
  • siekti pritraukti ES ir/arba pasaulines organizacijas dirbančias su DI skatinimu ir reguliavimu į Lietuvą.

Renginyje dalyvavo: Seimo Ateities komiteto pirmininkas Raimundas Lopata ir kiti komiteto nariai, Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos prezidentas Dovydas Čeilutka, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos primininkas ir Ministrės Pirmininkės patarėjas Rimantas Žylius.

Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją atstovavo Justina Kugytė ir Vilma Ferrari , Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją – Milda Janeikaitė, Vidaus reikalų ministeriją – Darius Domarkas, Teisingumo ministeriją – Samanta Delekaitė, Finansų ministeriją – Ričardas Kasperavičius.

Taip pat dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos atstovė Reda Cimmperman, Inovacijų agentūros specialistai Romanas Zontovičius ir Ieva Gurklytė, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojas Linas Būtėnas, Nacionalinės švietimo agentūros atstovė Indrė Šuolienė ir VšĮ Mokyklų tobulinimo centro vadovė Eglė Pranckūnienė.

2023 09 28 Kategorija: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Gamtos mokslai, Socialiniai ir humanitariniai mokslai, Lyčių lygybė