Naujienos

Sausio 25-ąją – UNESCO dėmesys moterų vaidmeniui tarptautinėje politikoje

2021 metų lapkričio 23 dieną UNESCO Generalinė konferencija priėmė nutarimą sausio 25-ąją paskelbti Tarptautine moterų daugiašaliuose santykiuose diena. Šios UNESCO minimos dienos tikslas – atkreipti dėmesį į moterų vaidmenį formuojant tarptautinę politiką, ypatingai žmogaus teisių, taikos ir tvaraus vystymosi srityse.

Moterų vaidmuo tarptautiniame lygmenyje ypatingai išryškėjo nuo Jungtinių Tautų Chartijos parengimo ir pasirašymo 1945 metais. Bertha Lutz, Jessie Street, Minerva Bernardino, Amalia C. de Castillo Ledón – tik kelios moterys be kurių ši novatoriška Chartija nebūtų tokia įtrauki, kokia yra dabar. Jų aktyvi kova už moterų teises Chartijos rengimo procese davė pradžią reikšmingiems tolesniems žingsniams tarptautinėje arenoje moterų lygiateisiškumo klausimu. Tarp jų – Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, kurios turinio rengimo komitetui vadovavo  Eleanora Roosevelt, o prie rengimo svariai prisidėjo gausi moterų grupė iš viso pasaulio. Tai, kad Deklaracijoje minimas „vyrų ir moterų lygiateisiškumas“ ar kad Dokumentas vienodai referuoja į vyrus ir moteris yra šių moterų nuopelnas.

Moterų, padėjusių pamatą savo ir ateities kartų moterims būti lygiateisėms veikėjoms tarptautinėje arenoje, darbai tęsiami ir šiandien. Šiemet minint Tarptautinę moterų daugiašaliuose santykiuose dieną atkreipiamas dėmesys į lygiavertišką moterų įsitraukimą sprendžiant klimato kaitos iššūkius.

Šiai dienai skirtoje žinutėje UNESCO generalinė direktorė Audrey Azoulay pabrėžia, kad klimato kaitos iššūkiai daug intensyviau paliečia merginas ir moteris, tačiau jų įtraukimas sprendžiant klimato iššūkius tarptautinėje arenoje vis dar yra mažas: „83 procentai moterų mano, kad klimato iššūkiai yra rimta problema, tačiau pernelyg dažnai jos nėra įtraukiamos į sprendimų priėmimo organus. 2023 metais vykusioje COP28  konferencijoje (Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija – aut. past.), kurios vienas iš prioritetų – padaryti konferenciją įtraukesnę, tik 15 iš 133 dalyvaujančių pasaulio lyderių buvo moterys. Tuo pačiu metu pasauliniu mastu moterys užima šiek tiek daugiau nei ketvirtadalį vietų nacionaliniuose parlamentuose. Kaip galime tikėtis rasti veiksmingą atsaką į problemas, turinčias įtakos visai žmonijai, jei tiek mažai moterų dalyvauja priimant sprendimus? UNESCO organizacijoje siekiame išryškinti esminį moterų vaidmenį kovojant su klimato kaitos padariniais, padėdami joms ieškant novatoriškų sprendimų“ – į UNESCO veiksmus atkreipia dėmesį Audrey Azoulay.

Šiandien UNESCO būstinėje Paryžiuje vykstančiame šios dienos minėjime bus pristatytos rekomendacijos, kuriomis siekiama užtikrinti moterų dalyvavimą daugiašaliuose formatuose svarstant mokslinių atradimų, ekosistemų išsaugojimo, grėsmių mažinimo biologinei įvairovei klausimus.

Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) šalia savo mandate esančių švietimo, gamtos mokslų, socialinių ir humanitarių mokslų, kultūros, komunikacijos ir informacijos sričių yra išskyrusi ir du prioritetus – Afriką bei Lyčių lygiateisiškumą. Šie prioritetai patenka po kiekviena iš organizacijos sričių taip atliepiant į su jais susijusius konkrečius klausimus ir iššūkius tarptautinėje erdvėje.

 

 

2024 01 25 Kategorija: Gamtos mokslai, Socialiniai ir humanitariniai mokslai, Lyčių lygybė, Visos naujienos