Naujienos

Kaunas įtrauktas į UNESCO Pasaulinį besimokančių miestų tinklą

UNESCO Institutas Mokymuisi Visą Gyvenimą paskelbė apie Kauno miesto savivaldybės priėmimą į UNESCO Pasaulinio besimokančių miestų tinklo (UNESCO Global Network of Learning Cities) narius.

UNESCO Pasaulinio besimokančių miestų tinklo iniciatyva yra pažymima kaip svarbi Jungtinių Tautų Darnaus Vystymosi Tikslų, ypač 4-ojo (Užtikrinti įtraukųjį, teisingą ir kokybišką švietimą bei skatinti mokymosi visą gyvenimą lygias galimybes visiems) ir 11-ojo (Kurti įtraukius, saugius, prisitaikančius, darnius miestus ir gyvenvietes), programos įgyvendinimo priemonė, leidžianti į šios programos įgyvendinimą įtraukti miestų bendruomenes, įgalinanti miestiečius tapti kaitos agentais, skatinanti kiekvieno bendruomenės nario atsakomybės suvokimą už bendrą darnią ateitį.

„Tai didelis pripažinimas ir dar didesnės galimybės, kuriomis privalu pasinaudoti. Kartu tai ir įpareigojimas miesto vadovams. Turime suvokti, kad miestas nėra vien tik statiniai, gatvės ar infrastruktūra. Miestas – tai pirmiausia žmonės ir bendruomenė, nuo kurių ir priklauso, ar jis juda pirmyn, – akcentavo šį projektą kuruojantis Kauno tarybos narys doc. dr. Visvaldas Varžinskas. – Miestas privalo augti ir klestėti, o žmonės turi nuolat ugdytis, gebėti prisitaikyti prie įvairių pokyčių tiek profesinėje, tiek ir kasdieninėje veikloje. Nuolatinis miestiečių tobulėjimas yra besimokančio miesto esmė“.

Dar vienas tarptautinis įvertinimas: Kaunas įtrauktas į UNESCO Pasaulinį besimokančių miestų tinklą

2016 05 27 Kategorija: Švietimas, UNESCO, Visos naujienos