Naujienos

Manifestas dėl moterų moksle

1998 metais pradėta UNESCO ir L‘Oreal partnerystė „Moterims moksle“ per 18 veiklos metų gerokai išsiplėtė. Per šį laikotarpį UNESCO – L’Oréal stipendijomis buvo paskatintos 2500 moterų mokslininkių 110 pasaulio valstybių. Vis dėlto moterų dalyvavimas mokslo veikloje pasaulyje išlieka santykinai žemas. Mokslo tyrėjų bendruomenėje moterys sudaro tik 28 procentus ir tik 3 procentai Nobelio mokslo  premijos laureatų yra moterys.

Programos kūrėjai teigia, kad pasauliui reikia mokslo, o mokslui reikia moterų, nes moterys moksle turi galios keisti pasaulį.

Vedini šių įsitikinimų, 18-ojo kvietimo teikti paraiškas programos apdovanojimams proga, programos kūrėjai bendradarbiaudami su UNESCO skelbia Manifestą dėl moterų moksle. Šios iniciatyvos siekis yra informuoti plačiąją visuomenę apie kliūtis, kurios neleidžia moterims siekti visą gyvenimą trunkančios mokslo tyrėjos karjeros ir ieškoti priemonių, kurios galėtų situaciją pakeisti.

Lietuvos mokslininkes ir mokslininkus kviečiame pasirašyti šį Manifestą ir paraginti kitus tą padaryti. www.forwomeninscience.com

2016 06 01 Kategorija: UNESCO, Visos naujienos