Naujienos

Į Tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“ pateikta bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos paraiška „Sibire rašytų laiškų ant beržo tošies Baltijos šalių kolekcija, 1941 – 1965 m.”

Š.m. gegužės 31 d. į Tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“ Baltijos šalys pateikė bendrą paraišką „Sibire rašytų laiškų ant beržo tošies Baltijos šalių kolekcija, 1941 – 1965 m.” Ją parengė darbo grupė, sudaryta iš Baltijos šalių nacionalinių UNESCO komisijų atstovų, nacionalinių komitetų „Pasaulio atmintis“ narių, minėtus laiškus ant beržo tošies saugančių atminties institucijų istorikai. Pagrindiniai darbo grupės dalyviai iš Lietuvos buvo Genocido aukų muziejaus istorikai.

Pateiktoje kolekcijoje yra 102 dokumentai ant beržo tošies – laiškai iš tremties, atminimų albumėliai, atvirukai – šiuo metu saugomi 21 atminties institucijoje. Lietuvoje šį ypatingą dokumentinį paveldą saugo Genocido aukų muziejus Vilniuje, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Gargždų krašto muziejaus filialas Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus, Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus, Lietuvos ypatingasis archyvas,  Panevėžio kraštotyros muziejus, S. Nėries memorialinis muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.

Šiuo metu Tarptautiniame UNESCO registre „Pasaulio atmintis“, į kurį iš viso yra įtraukti 348 dokumentinio paveldo objektai, tarpe kaligrafinių rankraščių senosiomis arabų ir persų kalbomis, finikiečių alfabeto, Rigvedos raštų, viduramžių laikotarpio rankraščių apie mediciną ir vaistus, Sueco kanalo statybos dokumentų, Nobelio šeimos archyvo, įrašytos ir dvi su Lietuva susijusios dokumentų kolekcijos: „Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan“Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija.

Sprendimus dėl dokumentų ar jų kolekcijų įtraukimo į Tarptautinį registrą priima UNESCO generalinis direktorius, atsižvelgdamas į Tarptautinio patariamojo komiteto pasiūlymus. Ar ši „Sibire rašytų laiškų ant beržo tošies Baltijos šalių kolekcija, 1941 – 1965 m.” bus įtraukta į Tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“, sužinosime 2017-aisiais metais.

2016 06 03 Kategorija: Pasaulio paveldas, Dokumentinis paveldas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos