Naujienos

JAV sugrįžta į UNESCO | UNESCO generalinė direktorė: „Tai yra istorinis momentas organizacijai“

Birželio 29-30 dieną vykstančioje UNESCO Generalinės konferencijos 5-osios neeilinės sesijos, kurios viena iš vice-pirmininkių buvo Lietuva, metu didele dauguma valstybių narių balsų pritarta JAV sugrįžimui į UNESCO.

Neeilinę sesiją buvo nuspręsta sušaukti po to, kai  birželio 8 d. Jungtinės Amerikos Valstijos išsiuntė laišką UNESCO generalinei direktorei Audrey Azoulay, informuodamos apie savo sprendimą jau nuo liepos mėnesio vėl prisijungti prie UNESCO (JAV iš UNESCO buvo pasitraukusi 2017 metais) . Taip pat laiške JAV pateikė konkretų finansinį planą, kuriame numatytas įsipareigojimas grąžinti 619 mln. dolerių.

JAV finansuos 22 proc. organizacijos biudžeto. Taip pat šalia šio finansavimo prisidės ir laipsniškas įsiskolinimų mokėjimas bei savanoriškas programų, skatinančių švietimo prieinamumą Afrikoje, Holokausto atminimą bei žurnalistų apsaugą finansavimas.

Debatų metu pasisakiusi Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO, ambasadorė Jolanta Balčiūnienė pasveikino JAV sugrįžimą į UNESCO ir reaguodama į Rusijos retoriką pažymėjo, kad didžiausią žalą UNESCO reputacijai daro ne JAV sugrįžimas, o šalies agresorės, pažeidžiančios UNESCO Konstituciją ir visus tarptautinius susitarimus buvimas šios organizacijos nare.

Po birželio 30 d. oficialiai išreikšto didelio šalių pritarimo JAV sugrįžimui (132 už, 10 prieš), UNESCO generalinė direktorė Audrey Azoulay teigė, jog tai – puiki diena UNESCO ir daugiašališkumui, o šis sugrįžimas dar labiau sustiprins UNESCO sąlygas vykdyti savo įgaliojimus. „[JAV sugrįžimas| yra UNESCO įgaliojimų svarbos pripažinimas. Šiandienos globalių iššūkių negalime išspręsti be švietimo visiems, mokslo, kultūros, informacijos. Visa tai yra UNESCO įsipareigojimų šerdis. Šie aspektai yra labiau nei svarbūs, tiesiog esmingi, bendrai ateičiai“ – sakė A. Azoulay .

UNESCO generalinė direktorė taip pat padėkojo JAV už visas jos pastangas ir priemones teisėkūros, politiniame, finansiniame lygmenyse, kurių dėka esant JAV vykdomosios valdžios ir JAV prezidento J. Biden valiai JAV galėjo sugrįžti į organizaciją.

Tags:

2023 07 03 Kategorija: UNESCO