Naujienos

Atnaujinta UNESCO rekomendacija dėl švietimo taikai, žmogaus teisėms ir darniam vystymuisi

Prieš beveik 50 metų UNESCO priėmė Rekomendaciją, kuri iki šiol yra vienintelis tarptautinis dokumentas, aptariantis švietimo rolę taikos, tarptautinio supratimo, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių užtikrinimo atžvilgiu. Šio progresyvaus dokumento (priimto 1974 m.) idėjos išliko aktualios iki mūsų dienų, tačiau nuspręsta šią Rekomendaciją atnaujinti, siekiant atliepti dabartinius iššūkius ir grėsmes.

Intensyvų, dvejus metus trukusį konsultacijų procesą (apėmusį pasaulinę apklausą, regionines ir tematines konsultacijas, darbo grupių veiklą) užbaigė debatų tarp valstybių narių delegatų sesija, vykusi liepos 10-12 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje. Joje aktyviai dalyvavo ir Lietuvos delegatė, mūsų Komisijos Sekretoriato švietimo programų vadovė Dalia Stabrauskaitė.

Išsakytais pastebėjimais ir pasiūlymais užtikrinome, kad atnaujintame Rekomendacijos tekste būtų:
– įtrauktos rekomendacijos dėl mokymosi kultūrinėse erdvėse, bendradarbiavimo su menininkais ir kultūros profesionalais, taip užtikrinant sąveiką su kitu, šiuo metu UNESCO rengiamu dokumentu – gairėmis dėl kultūrinio ir meninio ugdymo;
– atsirastų paragrafas dėl klimato kaitos švietimo integravimo į ugdymo turinį – temos, kuri konsultacijų su visuomene, įskaitant jaunimą, metu buvo nurodyta kaip viena iš trijų svarbiausių naujų temų, turinčių atsirasti naujoje versijoje, tačiau dokumento projekte tebuvo preambulėje;
– ištaisytos klaidos aprašymuose dėl medijų ir informacinio raštingumo svarbos ir poveikio, nes prieiga prie technologijų savaime neužtikrina saugaus, atsakingo ir naudingo jų naudojimo;
visos dienos mokyklos, įgyvendinamos per sinergijas tarp formalaus ir neformalaus švietimo veikėjų, atsirastų kaip vienas iš konkrečių infratruktūros gerinimui skirtų pasiūlymų.

Kartu su Skandinavijos ir kelių kitų šalių atstovais įtikinome dalyvavusias valstybes, kad būtų įterptos rekomendacijos dėl lytiškumo švietimo. Taip pat kartu pasiekėme, kad Rekomendacijai būtų suteikta ir alternatyvi, trumpesnė darbinio pavadinimo versija. Originalus pavadinimas buvo itin ilgas, todėl sunkiai įsimenamas. Nors naujasis pavadinimas vistiek išlieka ilgas, tačiau bus pateikiama ir trumpesnė jo alternatyva – 2023 m. UNESCO Rekomendacija dėl švietimo taikai, žmogaus teisėms ir darniam vystymuisi.

Kaip pažymėjo UNESCO Generalinės direktorės pavaduotoja švietimui Stefania Giannini, atnaujintas Rekomendacijos tekstas, tai siekis teikti tokį švietimą, kuris besimokantiesiams padėtų išnaudoti šių laikų galimybes, įveikti kylančius iššūkius, ugdant stiprų pagarbos kitiems jausmą bei taikos, sugyvenimo ir bendradarbiavimo vertybes.

Primename, kad šiame procese iš Lietuvos taip pat dalyvavo švietimo ekspertas Arminas Varanauskas. Jis buvo atrinktas ir aktyviai dalyvavo 2022 m. veikusioje Tarptautinėje ekspertų grupėje, kurią sudarė 21 ekspertas iš skirtingų pasaulio dalių.

Oficialiai rekomendacija bus priimta per Generalinę konferenciją š.m. lapkričio mėnesį. Tuomet bus viešai paskelbtas ir pats Rekomendacijos dėl švietimo taikai ir žmogaus teisėms, tarptautiniam supratimui, bendradarbiavimui, pagrindinėms laisvėms, globaliam pilietiškumui ir darniam vystymuisi (angl. Recommendation on education for peace and human rights, international understanding, co-operation, fundamental freedoms, global citizenship, and sustainable development) tekstas.

Daugiau informacijos apie šios rekomendacijos atnaujinimo procesus galite rasti čia (anglų k.): https://www.unesco.org/en/education/1974recommendation
Daugiau apie šią savaitę vykusius debatus: https://www.unesco.org/en/articles/revision-1974-recommendation-unesco-member-states-reach-consensus

2023 07 13 Kategorija: Švietimas, Visos naujienos