VDA grafinio dizaino katedros studentų projektinių pasiūlymų Valstybės pažinimo centrui paroda „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose“ (projekto kuratorė Aušra Lisauskienė)

VDA grafinio dizaino katedros studentų projektinių pasiūlymų Valstybės pažinimo centrui paroda „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose” eksponuojama Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje nuo vasario 15 d. iki kovo 13 d.. Ją  sudaro 17 VDA grafinio dizaino katedros studenčių sukurtų projektinių pasiūlymų apie 10 UNESCO pripažinimo sulaukusių vertybių (Vilniaus istorinį centrą, Kuršių neriją, Kernavę, Struvės geodezinį lanką, Sutartines, Baltijos valstybių dainų ir šokių šventes, Kryždirbystę, Baltijos kelio dokumentus, Radvilų archyvus, Žuvinto biosferos rezervatą). Šių Lietuvos vertybių unikalios ir išskirtinės savybės turtina viso pasaulio kultūros ir paveldo lobyną.  Šios vertybės yra esminis kultūrinės tapatybės elementas, kurį privalu pažinti, saugoti ir perduoti ateities kartoms.

Projektinius pasiūlymus parodai kūrė:  Greta Laisonaitė, Modesta Žemgulytė, Urtė Ramšaitė, Domantė Nalivaikaitė, Beata Taputytė, Ugnė Balčiūnaitė, Diana Paulauskaitė, Simona Valiuškytė, Laura Vaičiulytė, Monika Vosyliūtė, Sonata Sušinskaitė, Marija Krasnovskytė, Karina Surpina, Giedrė Mikutėnaitė, Olga Grinko, Martyna Jasiūnaitė, Violeta Mackialo. Daugiau apie projektinius pasiūlymus prašome skaityti prieduose.

Diana  Paulauskaitė ir Modesta Žemgulytė

Projektas „Pažinimo keliai“ – tai trimatis žemėlapis, interaktyviai pristatantis UNESCO pasaulio paveldą Lietuvoje. Iškilusios baltos plokštumos slepia iliustruotus kelius, kuriais galima „keliauti“ vos prilietus ranka. Braukiant vingiuotomis formomis, lankytojas juda kartu ir aktyvuoja papildomas šviesos ir garso funkcijas. Jos atskleidžia stendo gilumoje esančias iliustracijas, jas papildo ir praturtina lietuviškais garsais. Taip lankytojas žaismingai susipažįsta su tuo, kas dar neatrasta ar iš naujo pamato žinomus Lietuvos objektus.

Pasiūlymų autorės apie savo projektus

Marija Krasnovskytė ir Olga Grinko

Projektas: Pamatyk. Pažink. Išgirsk.  Šiuo projektu skatiname pažinti į UNESCO sąrašus įtrauktą Lietuvos paveldą per skirtingas žmogaus jusles –  nes kiekviena juslė vis kitaip praturtina žinias apie paveldą. Taip pat projektas sužadina smalsumą, nes informacija yra paslėpta, ją galima atrasti tik pasitelkus savo jusles!

Ugnė Balčiūnaitė, Beata Taputytė, Simona Valiuškytė

Projekto „Paveldo tinklas“ koncepcija paremta korio motyvu, kuris pabrėžia UNESCO vienybę, globalumą, ir bendrystę. Skirtingos spalvos identifikuoja skirtingas paveldo objektų grupes –sąrašus. Korio tinklo dalys – tai dėžutės su ikonomis, kurias nuskanavus planšete ir teisingai atsakius į klausimus, dėžutės automatiškai atsidaro, o jų viduje garso, video, pseudo hologramų ir lentikuliarinės spauda atskleidžiama, kuo ypatinga yra kiekviena paveldo vertybė.

Monika Vosyliūtė ir Violeta Mackialo

Projekto tikslas buvo pateikti į UNESCO sąrašus įtrauktas Lietuvos vertybes šiuolaikiškai, moderniai. D. Attenborough pasakyta frazė: „Niekas nesaugos kažko, kas jiems nerūpi, ir niekam nerūpės kažkas, ko jie nepažįsta” mus įkvėpė akcentuoti pažinimo momentą. Pažinimo centro lankytojas tampa ne pasyviu stebėtoju, bet smalsaujančiu dalyviu. Pulsuojanti LED šviesa su atstumo sensoriais kviečia žiūrovą prieiti ir susipažinti su UNESCO paveldo vertybėmis. Interaktyviajame stende yra moderniai panaudota zootropų technologija, kuri nukelia į gražiausius Lietuvos gamtos lopinėlius, šventes ir įvykius.

Greta Laisonaitė ir Laura Valiuškytė

Šio stendo koncepcija – vertybės turi būti perduodamos iš kartos į kartą, kad būtų išsaugotos. Šiai idėjai vizualizuoti pasirinktas medžio simbolis. Jo reikšmė daugiaprasmė: šaknys simbolizuoja senąsias kartas ir praeitį, o šakos – naująsias kartas bei ateitį.

Sonata Sušinskaitė ir Martyna Jasiūnaitė

Stendo „Fragmentai” ikonos vaizduoja dešimt UNESCO pripažinimo sulaukusių vertybių. Iš pradžių sienoje matomos ikonos yra neužbaigtos (ikonų nuotrupos).  Paspaudus mygtuką sluoksnių ir šešėlio pagalba išryškėja visa pabaigta ikona. Nuskaičius QR kodą lankytojui įsijungia mobili aplikacija, kurioje žaidėjas gali sukurti naują UNESCO ikoną. Žaidimo tikslas sujungti dvi ikonos puses ir atrakinti paslėptą informaciją apie objektus.  Vis iš naujo pradedamas žaidimas pasipildo Jūsų sukurtomis ikonomis!

Domantė Nalivaikaitė ir Urtė Ramšaitė

Siekiant sužadinti lankytojų smalsumą, informacija apie UNESCO paveldą Lietuvoje yra pateikiama netiesiogiai – pirmiausia, lankytojo dėmesį patraukia abstrakti infografika, suteikianti užuominų apie konkretų vaizduojamą objektą. Dalis informacijos randama ir jutiminiame sluoksnyje: pateikiamos garsinės ar apčiuopos būdu aptinkamos užuominos, kurios pasiekiamos įkišus ranką į stendo ertmes.

Karina Surpina ir Giedrė Mikutėnaitė

Projektas interaktyviai supažindina žmones su UNESCO paveldo objektais. Jame pavaizduoti apskritimai simbolizuoja šių objektų pasaulietiškumą ir svarbą. Kiekvienas iš jų stilizuotai vaizduoja objektą bei atlieka tam tikrą technologinę funkciją, kuri yra susijusi su objektu. Papildomą informaciją žmogus gali sužinoti pasinaudojęs išmaniuoju telefonu, kuriame, nuskenavus ikoną, žaidybine forma galima gauti visą informaciją apie Lietuvos vertybes UNESCO sąrašuose.

„Niekas nesaugos kažko, kas jiems nerūpi, ir niekam nerūpės kažkas, ko jie nepažįsta“ D. Attenborough

2018 02 14 Kategorija: Pasaulio paveldas, Kultūros raiškos įvairovė, Visos naujienos