2017 m. UNESCO Rekomendacija dėl mokslo ir mokslininkų išversta į lietuvių kalbą

UNESCO Generalinės konferencijos 39-osios sesijos, vykusios 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 14 d. metu, buvo priimta Rekomendacija dėl mokslo ir mokslininkų. Ši rekomendacija pakeitė 1974 m. Rekomendaciją dėl mokslininkų statuso ir tapo naujausia normatyvine priemone, lemiančia įvairius klausimus mokslo politikos srityje. Rekomendacijos gairės išties laiku – įpusėta įgyvendinti valstybių narių Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m. Mokslas ir mokslinių žinių sklaida yra būtini norint pasiekti daugumą iš 17 Darnaus Vystymosi Tikslų.

Rekomendacijoje pabrėžiama, kad visos valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį savo mokslo bendruomenių stiprinimui, siekdamos užtikrinti atsakingus ir kokybiškus mokslinius tyrimus ir plėtrą, kartu spręsdamos protų nutekėjimo problemą. Palyginti su 1974 m. Rekomendacija, šioje labiau pabrėžiamos žmogaus teisės ir etikos principai, akcentuojama svarba skatinti lyčių lygybę mokslinių darbuotojų mokymo ir karjeros srityse.

Kviečiame susipažinti su šiuo dokumentu, kurio vertimą į lietuvių kalba inicijavo Lietuvos mokslo taryba.

2017 m. Rekomendacija dėl mokslo ir mokslininkų

 

2019 08 29 Kategorija: UNESCO