Rugsėjo 28 d. UNESCO kviečia minėti Tarptautinę visuotinės prieigos prie informacijos dieną

Tarptautinės visuotinės prieigos prie informacijos dienos proga UNESCO organizuoja nuotolinių renginių seriją apie prieigą ir teisę į informaciją COVID-19 pandemijos sąlygomis.

Lietuva yra viena iš šio sumanymo finansinių rėmėjų, o vienas iš pagrindinių šių renginių organizatorių yra Marius Lukošiūnas, Žodžio laisvės ir žiniasklaidos plėtros skyriaus programos specialistas UNESCO Komunikacijos ir informacijos sektoriuje.

Pateikiame išsamesnę informaciją apie renginius bei nuorodas į registraciją:

  • Rugsėjo 28 d. 15.00-16.30 val. vyks aukšto lygio debatai (high-level panel) „Prieiga prie informacijos: gyvybių gelbėjimas, pasitikėjimo kūrimas, vilties suteikimas“ (“Access to Information: Saving lives, Building Trust, Bringing Hope! “), kuriuose bus kalbama apie prieigos prie informacijos įstatymus ir žiniasklaidos bei informacinio raštingumo vaidmenį krizės metu. Konferencija prasidės UNESCO generalinės direktorės kalba, vėliau – Liberijos ir Uzbekistano vyriausybių atstovų pareiškimai, kitų institucijų atsiliepimai.

Registracija į renginį: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_VyaUha1nQk-8IAAsIZBguA

  • Kaip prieiga prie informacijos įstatymų gali padėti vyriausybėms suvaldyti krizes? Koks yra įstatymų vaidmuo gelbėjant gyvybes ir mažinant nelygybę ekstremaliose situacijose?  Rugsėjo 28 d. 17.00-18.30 val. vykstantis Atvirų pokalbių (Open Talks) serijos internetinis seminaras „Prieiga prie informacijos, skaidrumas ir atvirumas: 2030 m. darbotvarkės įgyvendinimas krizės metu“ (“Access to Information, Transparency and Openness: Taking Forward Agenda 2030 in Times of Crisis“) padės atsakyti būtent į šiuos klausimus. Atsižvelgdami į COVID-19 pandemiją, seminaro dalyviai aptars įvairius atvejus, kai aktyvus informacijos ir duomenų teikimas padėjo vyriausybėms reaguoti į krizes ir kokių pasekmių tikėtis pakeitus prieigos prie informacijos įstatymus.

Registracija į seminarą: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_jqUppYvPSsKWk7xbUZiXNg

  • Rugsėjo 29 d. 16.00-16.30 val. vyks Atvirų pokalbių (Open Talks) serijos internetinis seminaras „Ne tik skaičiai: prieigos prie informacijos duomenų naudojimas siekiant darnaus vystymosi tikslų“ (“Beyond the Numbers: Using Access-to-Information Data to Achieve Sustainable Development Goals“), kuriame bus aptariamos naujausios tendencijos, susijusios su darnaus vystymosi tikslų rodikliu 16.10.2. Seminaro dalyviai dalinsis įžvalgomis apie vyriausybių ir pilietinių visuomenės organizacijų duomenų sklaidos svarbą bei kaip prieiga prie informacijos stebėjimo ir ataskaitų gali padėti suvaldyti krizes.

Registracija į seminarą: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_uBAB2_9nTJuu3SylfsDTLA

  • Dabar labiau nei bet kada prieiga prie informacijos apsaugo piliečius nuo krizių bei padeda pasirengti ekstremalioms situacijoms. Rugsėjo 29 d. 17.30-18.00 vyksiančiame Atvirų pokalbių (Open Talks) serijos internetiniame seminare „Prieigos prie informacijos įgyvendinimas ir krizių sprendimas per COVID-19 protrūkį“ (“Access to Information Implementation and Crisis Resolution during COVID-19 Outbreak”)  bus aptartos geriausios prieigos prie informacijos praktikos, kurios padėtų išvengti ekstremalių situacijų arba jas suvaldyti. Seminare bus nagrinėjamas informacijos komisarų bei informacijos priežiūros institucijų vaidmuo padedant sušvelninti COVID-19 pandemiją. Be to, bus pristatytos naujausios technologijos, kurios gali pagerinti socialiai atskirtų asmenų, pavyzdžiui, neįgaliųjų ar vietos gyventojų (indigenous people), galimybes bei suteikti lengvesnę prieigą prie informacijos.

Registracija į seminarą: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_EH8oQxz5Ryi70wgl3lBkWg

  • Šalių, turinčių prieigą prie informacijos, skaičius per pastaruosius dvidešimt metų gerokai išaugo. Tačiau išlieka daug valstybių, kurių piliečiai, ypač jaunimas, nėra informuojami apie tai, kaip jie gali pasinaudoti savo teise į informaciją, kad pagerintų savo sveikatą, švietimo bei  lygybės ir nediskriminavimo galimybes. Todėl rugsėjo 30 d. 16.00-17.30 val. vyks Atvirų pokalbių (Open Talks) serijos internetinis seminaras „Medijų ir informacinis raštingumas jaunimo tarpe: kertinis akmuo įgyvendinant prieigos prie informacijos politiką“ (“Media and Information Literate Youth: A Cornerstone to Implementing Access to Information Policies”), kuriame bus diskutuojama apie jaunimo medijų ir informacinį raštingumą bei bus pateiktos rekomendacijos dėl jaunimo įtraukimo į prieigos prie informacijos politikos ir veiksmų planus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas COVID-19 pandemijai ir kaip ji paveikė medijų ir informacinį raštingumą jaunimo tarpe.

Registracija į seminarą: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_gupMYFOASzGqnQTTpfW4iQ

  • Rugsėjo 30 d. 17.30-19.00 val. vyks Atvirų pokalbių (Open Talks) internetinis seminaras Atviroji prieiga – atvirojo mokslo būtinybė, siekiant stiprinti atsparumą COVID-19 akivaizdoje“ (“Open Access an imperative for Open Science for Building Resilience in the Face of COVID-19”), kuriame bus aptariami pastarųjų 20 metų pasiekimai mokslo žinių demokratizavimo ir atvirosios prieigos srityje. Tikimasi, jog šis renginys prisidės rengiant UNESCO rekomendaciją dėl atvirojo mokslo. Seminaro metu bus aptarta atvirosios prieigos prie mokslo informacijos ateitis. Dėl COVID-19 pandemijos, atviroji prieiga  tapo kaip niekada aktuali, tad šio seminaro metu tikimasi išanalizuoti, kaip  ji gali geriausiai prisidėti prie šios krizės švelninimo.

Registracija į seminarą: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_PFETEKNiS_qPeoweh4K5BA

 

Daugiau informacijos:

https://en.unesco.org/commemorations/accesstoinformationday/

2020 09 28 Kategorija: Darnus vystymasis, UNESCO, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos