UNESCO Vykdomosios tarybos 187-oji sesija

Š. m. rugsėjo 21 d. – spalio 6 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyks Vykdomosios tarybos 187-oji sesija. Šios Vykdomosios tarybos sesijos darbotvarkėje numatyti 48 klausimai

Vykdomoji taryba – UNESCO Generalinėje konferencijoje renkamas vienas iš trijų UNESCO Konstitucijoje numatytų organizacijos valdymo organų, užtikrinančių organizacijos veiklą tarp UNESCO Generalinių konferencijų sesijų. Vykdomosios tarybos tikslas – garantuoti bendrą efektyvų UNESCO valdymą.

Lietuva Vykdomosios Tarybos nare buvo 1997–2001 m. ir 2005–2009 m. Šiais laikotarpiais buvusios Lietuvos nuolatinės atstovės prie UNESCO ambasadorė Ugnė Karvelis ir ambasadorė Ina Marčiulionytė buvo išrinktos Vykdomosios Tarybos vicepirmininkėmis ir biuro narėmis.

Daugiau informacijos apie UNESCO Vykdomosios tarybos 187-ąją sesiją

2011 09 19 Kategorija: UNESCO, Visos naujienos