Archive for the ‘Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija’ Category

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija kartu su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos rugsėjo 18-19 dienomis organizuoja tarptautinę konferenciją tema – “Saugomos teritorijos: valdymas ir iššūkiai”.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ieško savanorių fotografų įamžinti Lietuvos dainų šventės akimirkas (2014 m. liepos 2-6 d. Vilniuje, birželio 28 d. Kaune)

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2014 metų balandžio 23-29 dienomis skelbia 14-ąją Nacionalinę bibliotekų savaitę „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“, nes biblioteka – tai vieta, kur kiekvienas gali kurti savo istoriją, pilną naujų žinių, idėjų, kūrybos ir bendravimo.

Kviečiame susipažinti su pirmą kartą UNESCO istorijoje išleista UNESCO nacionalinių komisijų metine ataskaita (2013 m.), kurioje pateikiama informacija apie 120 šalių UNESCO Nacionalinių komisijų veiklą. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas aktyviai dalyvavo šios ataskaitos parengime; gerosios patirties skiltyje pateikė medžiagą apie 2013 metais, Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje skirtą parodą „Lietuva pašto siuntoje / Lithuania in […]

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, siekdama užtikrinti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje ir rūpindamasis, kad Lietuvos Respublika prisidėtų įgyvendinant UNESCO programą „Informacija visiems“ (Information for All programme), įsteigė UNESCO programos „Informacija visiems“ nacionalinį komitetą, patvirtino jo nuostatus ir sudėtį 2014–2017 m. laikotarpiui.

Susipažinkite su nauja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos patronažo suteikimo projektams tvarka

Šiemet Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“ ir ekspertų grupė atrinko 5 dokumentus ar dokumentų rinkinius, kurie pripažinti regioninės reikšmės, ir du – nacionalinės reikšmės. Dokumentinio paveldo saugotojams 2013 m. lapkričio 27 d. šventėje, vykusioje Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, buvo įteikti UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro liudijimai.

“V. Dichavičienės nuotraukos atstovauja išėjusiems žmonėms lyg tam tikra atmintinė laikmena. Suvokimas, jog fotografiniai atvaizdai yra konkreti tų žmonių gyvenimo akimirka, sustabdyta amžinybei, ir būtent ji dabar simboliškai pratęsia jų egzistavimą dabartyje, parodai suteikia sakralumo. Būti priešais portretą – tai būti tarp dabar ir ten, šios ir kitos vizualų pavidalą įgavusios realybės…”

Š. m. lapkričio 27 d. 11.00 val. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6, Vilnius) vyks UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio registro liudijimų teikimo šventė. Taip pat pasidžiaugsime žinia, kad UNESCO minimų sukakčių 2014–2015 m. kalendoriuje – Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300-osios gimimo metinės.

Lapkričio 5-20 dienomis UNESCO būstinėje, Paryžiuje vyksta 37-oji UNESCO Generalinės konferencijos Sesija.
Generalinė konferencija – aukščiausias UNESCO valdymo organas, susidedantis iš valstybių narių atstovų, kurie kas dvejus metus renkasi į pagrindinę sesiją, kur dalyvauja UNESCO valstybės narės ir asocijuotosios narės.