Kuršių nerijos ateities viziją norima kurti jungiant specialistų ir visuomenės jėgas

Š. m. vasario 25-26 d. Nidoje organizuojamas viešas renginys-diskusija, skirta Kuršių nerijos išsaugojimo ir vystymo vizijos kūrimui.

Prieš 16-ka metų akį traukiantį Kuršių nerijos smėlio kopų pusiasalį UNESCO paskelbė esant Pasaulio paveldu. Tai reiškia, kad visas pasaulis pripažįsta, jog ši vietovė, atsiradusi dėl unikalaus darnaus gamtos ir žmogaus bendrabūvio yra ypatinga. Pasaulio paveldo sąraše  Kuršių nerijai lygiuojantis su Egipto Gizos piramidėmis ar Didžiąja kinų siena, reikalinga imtis ir ypatingų išsaugojimo veiksmų. Nuo 2000 m. Kuršių nerijai taikomos ne tik nacionalinių, bet ir tarptautinių dokumentų nuostatos, tuo labiau, kad dalis šio objekto yra ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir Rusijos Federacijos teritorijoje. 2010 – 2013 metais ilgų diskusijų metu Lietuvos ir Rusijos Federacijos valstybės ir savivaldybių institucijos išgrynino ir tarpvalstybiniu lygiu susitarė, kas laikytina šios vietovės vertingosiomis savybėmis – parengė Kuršių nerijos Išskirtinės visuotinės vertės aprašą. Dar vienas žingsnis, kurį UNESCO Pasaulio paveldo statusą turinčios vietovės turi žengti – tai parengti visoms suinteresuotosioms institucijoms, organizacijoms ir bendruomenėms suprantamą ir priimtiną valdymo planą.

Valdymo plano tikslas – užtikrinti aiškų įvairių institucijų ir grupių bendradarbiavimą, saugant ir vystant Kuršių nerijos kraštovaizdį (vertingąsias savybes). Tai reiškia, kad siekiama užtikrinti bendrą vietovės vertybių, tikslų suvokimą ir numatyti įvairių institucijų ir visuomenės grupių bendradarbiavimo būdus ir kelius, saugant ir kuriant Kuršių nerijos kraštovaizdį. Valdymo planas yra strategija plačiąja prasme, kuria siekiama išsaugoti ir propaguoti UNESCO Pasaulio paveldo vietoves, didinti vietos bendruomenių gyvybingumą, skatinti darnų vystymąsi, apibrėžti atsakomybes ir apjungti įvairių institucijų, organizacijų ir visuomenės grupių pastangas. Vadovaujantis tokių dokumentų rengimo gairėmis ir tarptautinių ICOMOS ekspertų p. Susan Denyer ir p. Tamás Fejérdy apsilankymų Kuršių nerijoje 2013 – 2015 metais išsakytas rekomendacijas, dokumentu numatoma sutarti, kaip valdomos rizikos, keliančios grėsmę vertingosioms savybėms, sprendžiami konfliktai. Šiuo strateginiu dokumentu tik bendrąja prasme įvardijama, kaip vystomos įvairios ūkinės veiklos (turizmas, transportas ir kt.), edukacija ir pan., nekeičiami šiuo metu galiojantys teisės aktai, teritorijų planavimo dokumentai, konkretūs jų sprendiniai ir nenagrinėjami vystymo projektai.

Š. m. vasario 25-26 d. renginyje-diskusijoje kviečiami dalyvauti visi kuriems rūpi Kuršių nerijos dabartis ir ateitis – sieksime apjungti ne tik  institucijų, organizacijų, bet  ir bendruomenių veiklas ir pastangas šios vietovės išsaugojimui ir darniam vystymui, bandysime išgryninti bendrus siekius ir kartu kurti sėkmingesnius ateities veiklos scenarijus. Prašome registruotis į minėtą renginį, teikti siūlymus, komentarus el. paštu: dalia.gudaitiene@am.lt (tel.: 8 706 63559), nurodydami savo vardą, pavardę ir instituciją/organizaciją.

Kuršių nerijos valdymo plano rengimą kuruoja Tarpinstitucinė darbo grupė prie Aplinkos ministerijos. Diskusija vyks Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ (Taikos g. 4, Nida) vasario 25 d. nuo 17-20 val., o vasario 26 d. nuo 9-13 val.; darbotvarkė bus atsiųsta visiems užsiregistravusiems. Su Kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės aprašu kviečiame susipažinti: http://nerija.lt/Files1/files/2015/Kursiu%20nerija_LT20140908-%20unesco_2016-02-17.pdf.

2016 02 19 Kategorija: Pasaulio paveldas, Visos naujienos