Tarptautinis menų konkursas “Atverti protus ir širdis pabėgėliams”

UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklas kviečia dalyvauti tarptautiniame konkurse „Atverti protus ir širdis pabėgėliams“. Konkurso organizatoriai siekia ugdyti vaikų ir jaunimo supratimą apie pabėgėlių teises ir pagarbą joms, puoselėti taikos kultūrą, taikaus sugyvenimo ir tarptautinio supratingumo, įvairovės puoselėjimo vertybes.

Konkurso dalyviai: analizuos ir dalinsis mintimis su pabėgėliais susijusiais klausimais (kas tie žmonės priversti palikti savo valstybę, koks buvo jų gyvenimas tėvynėje ir kas privertė juo ją palikti, koks jų naujas gyvenimas priėmusioje valstybėje, ką bendro turi pabėgėliai ir vietos gyventojai, kaip padėti jiems jaustis saugesniais, laukiamais ir priimtais, kaip galime tiesti tiltus tarp pabėgėlių ir vietinių žmonių, dalintis žiniomis, gebėjimais ir kompetencijomis); lavins kritinį mąstymą, toleranciją, mokysis įveikti stereotipus ir kliūtis sugyventi daugiakultūriame pasaulyje; ugdys kūrybingą išraišką visomis meno formomis.

Dalyvauti gali visų UNESCO ASPnet mokyklų komandos. Valstybė gali pateikti 4 grupinius darbus, po vieną kiekvienai kategorijai (ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ir pedagogų profesinio rengimo). Ikimokyklinukai ir pradinukai gali pateikti piešinį ar koliažą (A3 formato); pagrindinės ir vidurinės mokyklos moksleivių grupės gali pateikti trumpą istoriją (1 psl. ilgio) ar vaizdo klipą (iki 2 min trukmės). Visi darbai turi būti kolektyviniai.

Nacionalinę atranką vykdys Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Tarptautinę tarpinę atranką vykdys 7 UNESCO atstovų komisija. Galutinis balsavimas vyks UNESCO ASPnet interneto platformoje. Bus išrinkta po 3 nugalėtojus kiekvienoje kategorijoje.

Laimėtojų darbais bus paskelbti UNESCO svetainėje kartu su autorių interviu ir mokyklų fotografijomis. Laimėtojai bus apdovanoti ugdomaisiais prizais.

Jūsų darbai turi pasiekti Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją iki 2017 m. vasario 1 d. Nacionalinę atranką praėję darbai bus išsiųsti UNESCO iki kovo 1 d.

2016 11 25 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Asocijuotų mokyklų tinklas, Visos naujienos