Prezidento Valdo Adamkaus vizitas Paryžiuje

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus š. m. gegužės 13 – 14 dienomis dalyvavo kasmetiniame UNESCO Geros valios ambasadorių suvažiavime. Paryžiuje Prezidentas V. Adamkus susitiko su UNESCO Generaliniu direktoriumi Koičiru Macura (Koïchiro Matsuura). Susitikime buvo aptarti globalios krizės metu kylantys iššūkiai UNESCO globojamoms kultūros, mokslo, švietimo sritims.

Taip pat buvo kalbėta apie Generalinio direktoriaus K. Macuros vadovavimo organizacijai laikotarpiu įgyvendintas reformas bei programas, Lietuvos veiklą UNESCO, galimas naujas bendradarbiavimo kryptis. Prezidentas padėkojo UNESCO vadovui už efektyvų vadovavimą organizacijai, už jos reformavimą bei nuveiktus darbus, kurie yra svarbūs ir Lietuvai.

Tęsdamas darbo vizitą Prancūzijoje, Lietuvos Respublikos Prezidentas V. Adamkus surengė iškilmingą priėmimą UNESCO vadovybei ir ambasadoriams. Kreipdamasis į UNESCO Generalinį direktorių Koičiro Macura ir kitus renginio svečius, Prezidentas pristatė bendrą trijų Baltijos valstybių kandidatę į UNESCO Generalinio direktoriaus postą – nuolatinę Lietuvos atstovę prie UNESCO, ambasadorę Iną Marčiulionytę. Kalbėdamas apie kandidatę į UNESCO generalinius direktorius, Prezidentas pažymėjo, kad atkūrus nepriklausomybę, Ina Marčiulionytė aktyviai prisidėjo prie laisvės ir demokratijos įtvirtinimo. Valstybės vadovas įsitikinęs, kad šias vertybes ambasadorė ir toliau gina UNESCO organizacijoje. Prezidentas iškėlė ambasadorės I. Marčiulionytės siūlymą 2010 metais pradėti Pasaulio kultūros diplomatijos iniciatyvą, kuri suteiktų unikalią progą, apjungus UNESCO stipriąsias puses ir visų šalių poreikius, nustatyti ambicingą darbotvarkę tikram kultūrų dialogui.

Valstybės vadovas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos žmonės labai vertina tai, kad Kuršių nerija, Kernavės archeologinė vietovė, Struvės geodezinis lankas ir dar du fenomenai – kryždirbystė bei dainų ir šokių tradicija – įtraukti į pasaulio paveldo sąrašą. Vizito metu Prezidentas priminė, kad Lietuva kartu su Latvija ir Estija pateikė bendrą paraišką dėl 1989 m. rugpjūčio 23 d. įvykusios Baltijos kelio akcijos įtraukimo į Pasaulio atminties registrą. Galutinis sprendimas dėl šios akcijos įtraukimo į Pasaulio atminties registrą bus priimtas šių metų liepą. “Tai buvo spontaniška, gyva žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės ir nepriklausomybės vardan”, – sakė Prezidentas V. Adamkus.

Pabrėžęs, jog kasmet UNESCO veikla sulaukia didelio susidomėjimo, Prezidentas teigiamai vertino tai, kad šios organizacijos nacionalinė komisija kartu su mūsų šalies institucijomis ir visuomeniniais partneriais įgyvendino daug svarbių projektų, prisidėjusių prie Lietuvos visuomenės švietimo, kultūros paveldo ir tradicijų puoselėjimo. Vieni sėkmingiausių projektų buvo renginiai, skirti Tarptautiniams planetos Žemės metams (2007–2009) paminėti, taip pat vasaros stovyklos, kuriose jaunimas artimiau susipažino su lietuviškomis tradicijomis ir mūsų kultūriniu identitetu.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informaciją.

2009 05 19 Kategorija: UNESCO, Visos naujienos