Pasaulio paveldo komiteto 33-ios sesijos sprendimai

Sevilijoje vykstančioje 33-joje Pasaulio paveldo komiteto sesijoje nuspręsta išbraukti Drezdeno Elbės slėnį iš Pasaulio paveldo sąrašo, nes Vokietija, neatsižvelgusi į Pasaulio paveldo komiteto rekomendacijas netiesti keturių eilių tilto kultūriniame Elbės slėnio kraštovaizdyje, sudarkė išskirtinę visuotinę šios kultūros paveldo vertybės vertę. Tai antras atvejis, kai pasaulio paveldo vertybė išbraukiama iš Pasaulio paveldo sąrašo. 2007 m. iš šio sąrašo buvo išbrauktas Omane esantis oriksų (arklinių antilopių) draustinis, į Pasaulio paveldo sąrašą patekęs 1994 m. Tokį sprendimą Pasaulio paveldo komitetas priėmė, kai Omanas 90 % sumažino šios saugomos teritorijos plotą, neatsižvelgdamas į Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo gairių rekomendacijas.

Kitu savo sprendimu Pasaulio paveldo komitetas, dėkodamas Azerbaidžano vyriausybei už jos pastangas išsaugoti siena apjuostą senąją Baku miesto dalį, grąžino šią pasaulio paveldo vertybę į Pasaulio paveldo sąrašą, išbraukusi iš Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašo.

Šiuo metu, į Pasaulio paveldo sąrašą įtraukus trylika naujų pasaulio paveldo vertybių (vienuolika kultūros ir dvi gamtos paveldo vertybės), šiame Sąraše yra 890 pasaulio paveldo vertybių (žr. foto galeriją).

2009 06 30 Kategorija: Kultūra, Pasaulio paveldas, UNESCO, Visos naujienos