UNESCO Tarptautinei komunikacijos vystymo programai 40 metų!

Šiais metais UNESCO Tarptautinė komunikacijos vystymo programa (The International Programme for the Development of Communication, IPDC) mini 40-ies metų sukaktį. Ši programa teikia paramą medijų projektams įgyvendinti, skatina sudaryti palankias sąlygas rastis nepriklausomai ir pliuralistinei žiniasklaidai. IPDC tarpvyriausybinė taryba yra vienintelis daugiašalis Jungtinių Tautų forumas, kurio tikslas yra telkti tarptautinę bendruomenę dėl medijų vystymo besivystančiose šalyse. Vykdant šią programą, sutelkta beveik 120 mln. JAV dolerių ir įgyvendinta daugiau nei 2000 projektų 140 šalių visame pasaulyje.

Kviečiame stebėti 40-čiui skirtą renginį tiesiogiai YouTube kanale šiandien 10:30 val.

https://www.youtube.com/watch?v=PVtr6Zl65KQ

Lapkričio 25-26 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyks UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) tarpvyriausybinės tarybos 32-oji sesija.

https://en.unesco.org/news/40-years-shaping-meaning-media-development

2020 11 24 Kategorija: UNESCO, Minimos datos, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos