Švietimas

Švietimas visuomet buvo pirmasis UNESCO prioritetas, nes būtent tikslingai, protingai skleidžiant idėjas, kultūros vertybes, taikią pasaulėžiūrą yra įgyvendinami UNESCO tikslai visose šios organizacijos kompetencijos srityse. Šiandien švietimo koncepcija turi įtakos visoms be išimties UNESCO veiklos sritims, ypač tam, kas susiję su žinių sklaida moksle ir kultūroje, kelia visuomenės informuotumą, kompetenciją ir sąmoningumą.

Lietuvos švietimo reformos pradžia beveik sutampa su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos veiklos pradžia. Mūsų šalies įstojimas į UNESCO Lietuvos švietimo specialistams reiškė kiekybiškai ir kokybiškai naujas galimybes dirbti su UNESCO ir kitų šalių švietimo specialistais, keistis informacija, gauti konsultacinę ir finansinę paramą švietimo reformai kurti ir diegti. Gyvai reaguodama į UNESCO iniciatyvas ir pasiūlymus, dalyvaudama bendruose projektuose ir UNESCO padalinių veikloje, Lietuva veiksmingai naudojasi narystės teikiamomis galimybėmis.