Profesinis mokymas

Gerėjant visuotinio pradinio švietimo situacijai, natūraliai kyla poreikis ir būtinybė užtikrinti kitų lygių švietimo prieinamumą ir kokybę. Švietimo plėtotės procese besimokančiųjų įgūdžiai tampa svarbiausia siekiamybe, todėl profesinis mokymas yra viena iš keturių prioritetinių UNESCO švietimo programos sričių. Profesinis mokymas yra neatsiejama „Švietimas 2030“ iniciatyvos dalis. Orientuodama besimokančiųjų bendruomenę į darbo pasaulį ir pripažindama įgūdžių svarbą, ši programa vaidina esminį vaidmenį valstybių, ypač besivystančiųjų šalių, ekonominiam augimui ir skurdo mažinimo strategijose, užtikrinant socialinį ir ekonominį į užribį nustumtų bendruomenių įtraukimą.

Profesinis mokymas leidžia besimokantiems įgyti įgūdžių, žinių, formuoti požiūrius, reikalingus vystant profesinę karjerą, bei įsilieti į darbo pasaulį, taip pat aktyvų pilietinį dalyvavimą bei mokymosi visą gyvenimą procesą.

UNESCO profesinio mokymo programos tikslas yra suteikti pagalbą valstybėms narėms integruojant „įsidarbinimo įgūdžius“ į nacionalines švietimo sistemas. Plėtodamos šiuos įgūdžius bei profesinio mokymo prieinamumą, valstybės stiprina visuomenės bei ekonomikos pagrindą.

Siekdama „Švietimas 2030“ programos tikslų, skatindama juos integruojančias ilgalaikes strategijas ir sprendimus, įtraukius ir teisėmis grindžiamus požiūrius, UNESCO stiprina savo pagalbą valstybėms narėms tobulinant nacionalines profesinio mokymo sistemas ir padėti plėtoti nacionalines profesinio mokymo normines priemones ir standartus.

Daugiau: https://unevoc.unesco.org/home/