Švietimo tinklai

UNESCO švietimo programos įgyvendinamos aktyviai bendradarbiaujant su tarptautiniais UNESCO asocijuotais tinklais: UNESCO asocijuotų mokyklų tinkluUNESCO katedrų aukštojo mokslo institucijose tinklu, įtraukiant UNESCO centrus ir klubus, UNEVOC tinklą, vienijantį profesinio mokymo ir ugdymo institucijas.

Lietuvos institucijų yra visuose minėtuose UNESCO koordinuojamuose specializuotose tinkluose, taigi švietimo darniam vystymuisi idėjos mus pasiekia ne tik vyriausybiniu lygiu, bet ir per atskirų institucijų narystę, dalyvavimą tinklo veikloje, įsipareigojimus skleisti ir įgyvendinti pažangias idėjas.

Dalyvavimas specializuotų tinklų veikloje reiškia ir priėjimą prie patikrintų metodų, priemonių, instrumentų duomenų bazės, reiškia galimybę konsultuotis, keistis patirtimi.