Socialiniai ir humanitariniai mokslai

UNESCO į socialinius ir humanitarinius mokslus žvelgia kaip į jungiamąją švietimo, mokslo ir kultūros grandį, teorijos ir praktikos sintezę, tarpdisciplininius tyrimus bei studijas skatinantį sektorių. Nuolat intensyvėjantys visuomeninio gyvenimo procesai kelia naujus iššūkius valstybei ir visuomenei. Glaudus vyriausybės atstovų, politikų, mokslininkų, nevyriausybinių organizacijų glaudus bendradarbiavimas padėtų pakoreguoti padėtį vykdomojoje politikoje, prognozuoti ateities visuomenės vizijas bei parengti geriausius naujų problemų sprendimus. 

Veiklos prioritetai ir formos:

  • socialinės politikos įtakojimas per daugiapakopius tarpdisciplininius tyrimus, nepriklausomą ekspertizę, debatų skatinimą
  • pilietinės visuomenės ugdymas: vietinių iniciatyvų, decentralizacijos, socialinės integracijos skatinimas
  • socialinių tyrimų duomenų bazės stiprinimas, informacijos sklaidos didinimas, siekiant spartinti socialinio vystymosi procesus, integraciją bei tarptautinį bendradarbiavimą.