Praktika

1. Studento profilis

Studijų sritis ir/ar kryptis: humanitariniai (filologija (vertimai, redagavimas), etnologija, istorija, paveldosauga, menotyra) ir socialiniai mokslai (edukologija, ekonomika, komunikacijos ir informacijos mokslai, politikos mokslai, sociologija, teisė, vadyba).*

*Kviečiame kreiptis ir kitus studentus, kurių studijų krytis ir studijuojami dalykai glaudžiai siejasi su UNESCO temomis, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos darbo sritimis (detaliau www.unesco.lt bei www.unesco.org ).

Patirtis ir gebėjimai: bakalauro studijų 3–4 kursas, magistrantūros studijų studentai.** Pareigingumas, kruopštumas, punktualumas, savarankiškumas, gebėjimas analizuoti ir sisteminti informaciją. Kalbų mokėjimas.

**Esant poreikiui ir atitinkamoms užduotims – priimami ir jaunesnių kursų studentai.

2. Praktikos aprašymas

Praktikos metu prisidedama įgyvendinant projektus arba rengiama tam tikros temos analizė (rašto darbas).  

Temos: preliminarių temų sąrašas***
***Kviečiame studentus taip pat pristatyti savo interesų sritis ir siūlyti praktikos darbo temas.

Trukmė: nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių visus kalendorinius metus.

Praktikos vieta: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato būstinė (Šv. Jono g. 11, Vilnius) arba nuotoliniu būdu.

Atsiskaitymas: praktikos pabaigoje studentas privalo parengti 15–20 min. pristatymą apie praktikos metu vykdytą veiklą.

Praktikos vadovas parengia studento praktikos įvertinimą.

3. Praktikos paraiškų teikimas

Gyvenimo aprašymą (iki 2 lapų) ir užpildytą anketą siųsti el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. laiško temos skiltyje įrašius PRAKTIKA.

Paraiškas atlikti praktiką būtina pateikti ne vėliau kaip 1 mėnuo iki praktikos pradžios.

Visi studentai informuojami apie teigiamą ar neigiamą sprendimą priimti atlikti praktiką.****

****Besidominčius studentus (ar savanorius) galime įtraukti į savo duomenų bazę ir kreiptis į juos prireikus ar atsiradus su jų profiliu susijusiai darbo temai.

4. Kita svarbi informacija

Atkreipiame dėmesį, kad praktika neapmokama.

Praktikantas su organizacija nėra saistomas darbo santykiais, o jo darbo teisės ir pareigos praktikos metu yra nustatytos praktikos / savanoriškos veiklos sutartyje (iš anksto suderintoje abiejų pusių).

Kontaktinis asmuo:
Jurgita Vaitkutė, generalinio sekretoriaus padėjėja
Tel. +370 5 210 7340
El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.