UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“

UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“ (MAB - Man and Biosphere) inicijuota siekiant sukurti teorinę bazę gamtos mokslų ir socialinių mokslų ribose, kuri nurodytų pagrindines gaires, kaip racionaliai naudoti ir tausoti biosferos išteklius ir pagerinti ryšį tarp žmogaus ir jį supančios aplinkos.

UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ Lietuvos nacionalinis komitetas

„Žmogus ir biosfera“ programoje Lietuvos mokslininkų kūrybinis kolektyvas aktyviai dalyvauja daugiau nei 30 metų, beveik nuo pat programos sukūrimo pradžios. MAB skatina tarpdisciplininius tyrimus, galimybių ugdymą, siekia prisidėti ne tik prie geresnio gamtos, pasaulinės kaitos suvokimo, bet ir didesnio mokslo ir mokslininkų įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą, siekiant racionalaus biologinės įvairovės naudojimo.

UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ Lietuvos nacionalinio komiteto nariai 2022–2025 m.:

 1. Pirmininkas – prof. dr. Algimantas Paulauskas, Lietuvos mokslo tarybos Gamtos ir technikos mokslų komiteto narys;
 2. Džiugas Anuškevičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresnysis patarėjas;
 3. dr. Valda Araminienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja;
 4. prof. dr. Gediminas Brazaitis, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto profesorius;
 5. Paulius Čeponas, Žuvinto biosferos rezervato direkcijos direktorius;
 6. akad. prof. dr. Darius Danusevičius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus miškininkystės sekcijos pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius;
 7. Žymantas Morkvėnas, Baltijos aplinkos forumo direktorius, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys;
 8. prof. dr. Virginija Podėnienė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorė;
 9. akad. prof. dr. Arvydas Povilaitis, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Vandens tarybos pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto Vandens inžinerijos katedros profesorius;
 10. dr. Valerijus Rašomavičius, Gamtos tyrimų centro Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas;
 11. Albertas Stanislovaitis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys;
 12. dr. Julius Taminskas, Gamtos tyrimų centro Klimato ir vandens tyrimų laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas;
 13. Goda Vainienė, Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento vyresnioji patarėja.

Tarptautinis „Žmogus ir biosfera“ rezervatų tinklas

Biosferos rezervatai yra UNESCO „Žmogus ir biosfera“ programos pripažintos vietovės, kuriose diegiami ir demonstruojami nauji požiūriai į aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi. Biosferos rezervatuose naujai įgyta patirtimi, idėjomis yra dalinamasi Pasaulinio MAB biosferos rezervatų tinklo (World Network of MAB Biosphere Reserves), jungiančio 131 valstybės 727 vietovių, viduje. Praktika parodė, kad integruota žemės, vandens ir biologinės įvairovės tvarkymo, įtraukiant vietinius gyventojus, strategija rezervatuose gerina gamtos apsaugą ir nuoseklų, efektyvų resursų panaudojimą. Tai skatina toliau plėsti Pasaulio biosferos rezervatų tinklą. MAB akcentuoja, kad dėmesį reikėtų skirti instituciniams ir individualiems gebėjimams stiprinti, moksliniam pagrindui, standartams kurti, ekologiniam turizmui, kitiems nuoseklaus resursų panaudojimo būdams skatinti, stebėjimo ir analizės duomenų kaupimo ir informacijos sklaidos mechanizmams kurti.

Žuvinto biosferos rezervatas

2011 m. birželio 28 – liepos 1 d. Drezdene, Vokietijoje, vykusioje 23-ojoje UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ Tarptautinės koordinuojančios tarybos sesijoje priimtas sprendimas dėl Žuvinto biosferos rezervato įtraukimo į Pasaulinį UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvos vietovė Pasauliniame UNESCO biosferos rezervatų tinkle.