UNESCO Asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras

Asocijuotas fundamentaliųjų mokslų tyrimų ir mokymų centras Vilniaus universitete įkurtas 1999 metais. Šis centras, plėtodamas mokslinius tyrimus, siekia prisidėti prie fundamentaliųjų mokslų švietimo ir tyrimų, gyvenimo kokybės, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos gerinimo, taip pat atlieka tyrimus ir mokymus fundamentaliųjų mokslų, ypač biochemijos, molekulinės, ląstelinės biologijos, fotochemijos, lazerinės spektroskopijos srityse, keičiasi informacija ir patirtimi tarp vyriausybinių, nevyriausybinių organizacijų, fundamentaliųjų mokslų UNESCO asocijuotų centrų, glaudžiai bendradarbiauja su Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Estijos, Latvijos, Rusijos, Čekijos, Vokietijos, Olandijos, Austrijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Italijos universitetais, institutais, kitomis mokslo įstaigomis.

Centras apima tris Vilniaus universiteto katedras, dirbančias prioritetinėse mokslo srityse: Biochemijos ir biofizikos, Kvantinės elektronikos su Lazerinių tyrimų centru ir Kompiuterijos. Centro veikla yra derinama su Tarptautine taryba, kurią sudaro 15 įvairių mokslo sričių mokslininkų iš Lietuvos ir kitų valstybių.

Centrui suteikta UNESCO parama buvo panaudota eksperimentinei bazei stiprinti: patobulinta mikroskopavimo sistema, atnaujinta lazerinė įranga, įsigyta būtiniausios aparatūros molekulinės biologijos tyrimams. Tai leido Centro mokslininkams dalyvauti Europos Komisijos surengtame mokslo centrų konkurse su projektu Ląstelės biologija ir lazeriai: naujų technologijų link. Projektą labai gerai įvertino nepriklausomi Europos ekspertai, ir Centras buvo pripažintas vienu iš 34 geriausių Centrinės ir Rytų Europos mokslo centrų, kol kas vieninteliu Lietuvoje. Centras sėkmingai tęsia veiklą, įgyvendindamas įvairius projektus.

Kontaktai

Centro vadovai: akad. prof. habil. dr. Benediktas Juodka, akad. prof. habil. dr. Algis Petras Piskarskas, prof. dr. (HP) Vida Kirvelienė.

 

Akad. prof. habil. dr. Benediktas Juodka
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius 
Tel. (8 5) 268 7010
El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Akad. prof. habil. dr. Algis Petras Piskarskas
Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas
Saulėtekio al. 9, III rūmai, LT-10222 Vilnius
Tel.: (8 5) 236 6050, 236 6051 
El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.