Nariai

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtis atnaujinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. ĮV-166 (įsakymo pakeitimas 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. ĮV-672) „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėties patvirtinimo“.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nariai (pareigos pateikiamos taip, kaip nurodytame įsakyme):

1. prof. habil. dr. Vincas Būda – Lietuvos mokslų akademijos narys, Valstybinio mokslo tyrimų instituto direktorius, Gamtos tyrimų centro Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijos vadovas;

2. Rėda Brandišauskienė – aplinkos viceministrė; 

3. dr. Reda Cimmperman – Lietuvos mokslo tarybos narė; 

4. prof. dr. Renaldas Čiužas – Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vedėjas; 

5. Tomas Daukantas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kancleris; 

6. dr. Laima Galkutė – Jungtinių Tautų universiteto Regioninio darnaus vystymosi švietimo ekspertų centro vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos instituto mokslo darbuotoja; 

7. dr. Arūnas Gelūnas – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys; 

8. Neris Germanas – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras; 

9. prof. dr. Renaldas Gudauskas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, Lietuvos atstovas UNESCO programos „Informacija visiems“ Tarpvyriausybinėje taryboje ir šios programos Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas; 

10. Aušra Jaruševičiūtė – LRT Radijo naujienų tarnybos direktoriaus pavaduotoja, Lietuvos atstovė UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) tarpvyriausybinėje taryboje; 

11. Alfredas Jomantas - Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas;

12. Evelina Karalevičienė – Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto narė, Vytauto Didžiojo universiteto lektorė; 

13. Ramūnas Karbauskis – Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas; 

14. Rolandas Kvietkauskas – Lietuvos kino centro direktorius, Europos kino agentūrų direktorių asociacijos valdybos narys, VšĮ „Kaunas 2022“ tarybos narys; 

15. prof. dr. Rimvydas Laužikas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, Muzeologijos katedros vedėjas, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas; 

16. prof. dr. Dalia Leinartė – Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto pirmininkė; 

17. Antanas Mikalauskas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas; 

18. prof. dr. Jonas Ruškus – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys ekspertas, Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos narys; 

19. Albertas Stanislovaitis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius;

20. prof. habil. dr. Jurgis Kazimieras Staniškis – Jungtinių Tautų Pasaulinės darnaus vystymosi nepriklausomų ekspertų mokslininkų grupės narys, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys; 

21. Vida Šatkauskienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja; 

22. Daina Urbanavičienė – Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė; 

23. Darius Urbonas - vidaus reikalų viceministras;

24. dr. Irena Vaišvilaitė – ambasadorė, nuolatinė atstovė prie UNESCO;

25. dr. Gintautė Žemaitytė – kultūros viceministrė.