Komitetai

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Vykdomasis komitetas

 1. Tomas Daukantas - Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris;
 2. Asta Junevičienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė;
 3. Dr. Laima Galkutė - Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Darnaus vystymosi švietimo ekspertė;
 4. Prof. Dr. Renaldas Gudauskas - Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, Lietuvos atstovas UNESCO programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinėje taryboje;
 5. Evelina Karalevičienė – architektūros istorikė, ekspertė, buvusi Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė;
 6. Rolandas Kvietkauskas – Lietuvos kino centro direktorius;
 7. Prof. Dr. Rimvydas Laužikas - Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkas;
 8. Marius Narmontas - Aplinkos viceministras;
 9. Prof. Dr. Jonas Ruškus – Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys ekspertas, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas;
 10. Dr. Irena Vaišvilaitė – ambasadorė, nuolatinė atstovė prie UNESCO (šiuo metu neina pareigų);
 11. Dr. Gintautė Žemaitytė – Kultūros viceministrė.

UNESCO programų nacionaliniai komitetai

„Žmogus ir biosfera“ (MAB) programos komitetas:

Pirmininkas – Vincas Būda – Valstybinio mokslo tyrimų instituto direktorius, Lietuvos mokslų akademijos narys.

Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis“

 1. Pirmininkas – prof. dr. Rimvydas Laužikas, VU Komunikacijos fakulteto dekanas;
 2. Sekretorė – Miglė Mašanauskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Komunikacijos programų vadovė (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. (8 5) 210 7340);
 3. Jolita Steponaitienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė;
 4. dr. Rima Cicėnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui;
 5. Evelina Karalevičienė, architektūros istorikė, ekspertė, buvusi Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė;
 6. dr. Reda Griškaitė, Lietuvos istorijos instituto XIX amžiaus istorijos skyriaus vyresn. mokslo darbuotoja;
 7. habil. dr. Nijolė Laurinkienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės tautosakos skyriaus vyr. mokslo darbuotoja;
 8. doc. dr. Galina Miškinienė, Lietuvių kalbos instituto Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriaus vyr. mokslo darbuotoja;
 9. Rūta Šimulė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus vedėja;
 10. Jurgita Radėnienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Informacijos ir dokumentų naudojimo skyriaus vyr. specialistė;
 11. dr. Viktorija Vaitkevičiūtė Verbickienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė;
 12. dr. Ramūnas Kondratas, VU muziejaus direktorius, ICOM Lietuvos skyriaus narys;
 13. Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė

Programos „Informacija visiems“ nacionalinis komitetas

 1. Pirmininkas – prof. dr. Renaldas Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius;
 2. Gražina Lamanauskienė, Kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyr. specialistė;
 3. Mindaugas Glodas, Žinių ekonomikos forumo pirmininkas, „Nextury Ventures“ generalinis direktorius;
 4. prof. dr. Artūras Kaklauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Internetinių ir intelektualiųjų technologijų instituto direktorius;
 5. dr. Daiva Vaišnienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos technologijų pakomisės narė;
 6. Andrius Šuminas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių medijų laboratorijos vedėjas;
 7. Arminas Rakauskas, Susisiekimo ministerijos Vertinimo ir stebėsenos skyriaus vedėjas;
 8. Simona Aginskaitė, Lietuvos neįgaliųjų forumo Komunikacijos vadovė.