UNESCO Šiaulių klubas

Šiaulių UNESCO klubas įsteigtas 1998 metais. Klubo tikslas – narių bei visuomenės ugdymas švietimo, mokslo ir kultūros pagrindu. Šiaulių UNESCO klube vyksta įvairūs pažintiniai kultūriniai renginiai: susitikimai su mokslininkais, menininkais, visuomenės veikėjais, sudaromos palankios sąlygos klubo nariams dalyvauti kitų organizuojamuose renginiuose, pažintinės kelionės ir ekskursijos, minimos mokslo, kultūros, visuomenės gyvenimo raidos sukaktys, UNESCO minimos datos ir pan. Šiaulių UNESCO klubas kelia ir dalykinius – taikomuosius uždavinius: skatina jaunų ir perspektyvių Šiaulių regiono mokslininkų, menininkų ir kt. aktyvių asmenų veiklą, inicijuoja Šiaulių miesto ir regiono ūkio subjektų bei privačių asmenų paramą Šiaulių universitetui, padeda klubo nariams prisitaikyti prie nuolat kintančios technologinės ir socialinės aplinkos ar žiniasklaidos priemonių veiklos ir kalbos kokybės gerinimo ir pan.

 

Kontaktai

Vadovė Angelina Stankuvienė

el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.