Vilniaus istorinis centras

1994 m. Vilniaus istorinis centras, remiantis (ii) ir (iv) kriterijais, įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą. Jis yra vienas iš labiausiai į Rytus nutolusių didžiųjų Vidurio Europos miestų, kuriuose vyko stipri Rytų ir Vakarų kultūrų sąveika. Nuo XIV a. iki XVIII a. pabaigos miestas turėjo didžiulę įtaką viso regiono šalių architektūros raidai. Tai gerai išlikęs viduramžiams būdingo gatvių tinklo ir urbanistinės statybų struktūros pavyzdys.

(ii) kriterijus: „Vilniaus istorinis centras yra išskirtinis viduramžiais susiformavusio miesto pavyzdys, kelis šimtmečius turėjęs didelę įtaką architektūros ir kultūros tendencijoms didelėje Rytų Europos dalyje.“

(iv) kriterijus: „Miestovaizdyje išsaugota turtinga pastatų įvairove Vilnius yra išskirtinė Centrines Europos miesto, organiškai išsivysčiusio per penkis šimtmečius, iliustracija.“

1995–1996 m. tarptautinė ekspertų grupė, remiama UNESCO ir Pasaulio banko, parengė Vilniaus senamiesčio atgaivinimo strategiją. Kaip joje numatyta, 1998 m. veiklą pradėjo Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (toliau – VSAA). Vienas iš jos uždavinių – rengti ir įgyvendinti Vilniaus senamiesčio atnaujinimo darbų programas. 2000 m. įkurtas VSAA Informacinis centras, pradėta vykdyti bendruomenės ugdymo programa. Tai viena iš institucijų Lietuvoje, siekianti nuosekliai ir nuolat informuoti ir konsultuoti Vilniaus bei šalies gyventojus ir svečius senamiesčio priežiūros ir paveldo apsaugos klausimais, o kartu ugdyti jų sąmoningumą ir socialinių santykių darną.

Vilniaus istorinio centro istorinė medžiaga (Vilnius Historic Centre) pdf_button

Vilniaus istorinio centro vizualinė medžiaga pdf_button (atnaujinta 2013 m.)

2014 m. gegužės 9-10 d. Vilniuje ir Kernavėje vykęs tarptautinis seminaras „Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istoriniocentro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai“. Informacija ir nuotraukos.

Nominacinė byla:
Paraiška Pasaulio paveldo komitetui „Dėl Vilniaus senamiesčio įtraukimo į Pasaulio paveldo sąrašą“ pdf_button
Vilnius Historic Center. World Heritage Center Nomination Documentation pdf_button 
Ekspertų įvertinimas (anglų k.) pdf_button
Vilnius istorinis centras Pasaulio paveldo sąraše pdf_button 

Retrospektyvinis išskirtinės visuotinės vertės aprašas

Retrospektyvinis Vilniaus istorinio centro išskirtinės visuotinės vertės aprašas, patvirtintas UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 37-osios sesijos nutarimu Nr. 8E,  anglų k. pdf_button  ir lietuvių k. pdf_button

Vilniaus istorinio centro valdymo sistema (Management System):

Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, valdymo sistemos metmenys pdf_button
Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės išsaugojimo ir tausojamojo naudojimo priežiūros komisijos sudėtis (įsakymas pdf_button ir įsakymo pakeitimas pdf_button)
Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. ĮV-754/D1-921 „Dėl Vilniaus istorinio centro, įrašyto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, išskirtinės visuotinės vertės (IVV) išsaugojimo ir tausojamo naudojimo 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo)“ pdf_button

Vilniaus istorinio centro Periodinė ataskaita už 6-erius metus, pateikta 2013 m. liepos mėn., II-asis UNESCO Periodinių ataskaitų teikimo ciklas pdf_button.  

Vilniaus istorinio centro valdytojas (site manager): Gediminas Rutkauskas, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorius (el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Kiti svarbūs dokumentai:
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d.  įsakymas Nr. ĮV-512 „Dėl Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“ pdf_button (pagrindinis brėžinys pdf_button)
Vilniaus senamiesčio specialiojo plano FORUMAS

UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sprendimai ir ekspertų išvados pdf_button

Vilnius – UNESCO Taikos miestas

2002 m. kovo 18 d. Marakeše (Marokas) UNESCO generalinis direktorius Koichiro Matsuura, vadovaudamasis kompetentingos penkių regionų žiuri rekomendacijomis, penkiems pasaulio miestams, tarp jų ir Vilniui, suteikė 2001–2002 metų Taikos miesto vardus. Plačiau apie Vilniaus paskelbimą UNESCO Taikos miestu.

 

 

2017-02-23