Kernavės archeologinė vietovė

2004 m. liepos mėn. Kernavės archeologinė vietovė (Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas), unikalus archeologijos ir istorijos vertybių kompleksas, remiantis (iii) ir (iv) kriterijais, įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą.

(iii) kriterijus: „Kernavės archeologinė vietovė yra išskirtinis liudijimas apie 10 000 metų trukusią Baltijos jūros regiono Europoje gyvenviečių raidą. Šioje vietovėje yra ypač svarbių pagoniškųjų ir krikščioniškųjų laidojimo tradicijų sąlyčio įrodymų.“

(iv) kriterijus: „Gyvenviečių planas ir įspūdingi piliakalniai yra išskirtiniai tokių rūšių struktūrų raidos ir jų naudojimo istorijos ikikrikščioniškuoju laikotarpiu pavyzdžiai.“

Kernavės archeologinės vietovės istorinė medžiaga pdf_button

Kernavės archeologinės vietovės vizualinė medžiaga pdf_button (atnaujinta 2013 m.)

2014 m. gegužės 9-10 d. Vilniuje ir Kernavėje vyko tarptautinis seminaras „Pasaulio paveldo iššūkiai Lietuvoje: Vilniaus istoriniocentro (1994) ir Kernavės archeologinės vietovės (2004) vertinimai“. Informacija ir nuotraukos.

Nominacinė byla
Kernave Archeological Site (Cultural Reserve of Kernave). World Heritage Center Nomination Documentation pdf_button
Ekspertų įvertinimas (lietuvių k.) pdf_button 
Kernavės archeologinė vietovė Pasaulio paveldo sąraše pdf_button

Retrospektyvinis išskirtinės visuotinės vertės aprašas

Retrospektyvinis Kernavės archeologinės vietovės (Kernavės kultūrinio rezervato) visuotinės vertės aprašas, patvirtintas UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 38-osios sesijos nutarimu Nr. 8E,  anglų k. pdf_button ir lietuvių k. pdf_button

 

Kernavės archeologinės vietovės valdymo sistema (Management System):

1989 m., siekiant išsaugoti teritorinį (194,4 ha) kultūros paveldo objektų kompleksą, jį tinkamai prižiūrėti, tvarkyti ir propaguoti, organizuoti mokslinius tyrimus, įsteigtas valstybinis Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus-rezervatas (nuo 2003 m. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija).

Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. IX-982 „Dėl Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus-rezervato statuso pakeitimo, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato ribų ir buferinės apsaugos zonos ribų pakeitimo ir ribų plano patvirtinimo“ pdf_button

Minėtu nutarimu nustatyta Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zona – 2455,2 ha.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1745 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo“ pdf_button(aktuali redakcija, 2012 m.).

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-360 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zonos individualaus apsaugos reglamen o patvirtinimo“ pdf_button (su brėžiniais)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 291 „Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato tvarkymo plano (planavimo schemos) patvirtinimo“ pdf_button (su brėžiniais) (aktuali redakcija, 2009 m.).

Kernavės archeologinės vietovės Periodinė ataskaita už 6-erius metus, pateikta 2013 m. liepos mėn., II-asis UNESCO Periodinių ataskaitų teikimo ciklas pdf_button.

Kernavės archeologinės vietovės valdytojas (site manager): Saulius Vadišis, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius (el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

2011 m. gruodžio mėn. 1954 m. Hagos konvencijos Antrojo protokolo Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komiteto 6-ojoje sesijoje Kernavės archeologinei vietovei suteikta sustiprinta apsauga ginkluoto konflikto metu. Kernavės archeologinė vietovė yra penktoji Pasaulio paveldo vietovė, kuriai suteiktas toks statusas.

UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sprendimai ir ekspertų išvados pdf_button

 

2017-02-23