Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO

Valstybių narių nuolatinės atstovybės prie UNESCO palaiko ryšius tarp valstybių vyriausybių ir UNESCO sekretoriato. Nuolatinėse atstovybėse dirba valstybių užsienio reikalų ministerijų deleguoti diplomatai bei kiti specialistai.

Nuolatines atstovybes prie UNESCO turi 184 valstybės, dauguma jų įsikūrusios UNESCO sekretoriato Paryžiuje patalpose. Daugiau apie šalių narių nuolatines atstovybes prie UNESCO >>>

Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO įsteigta 1993 m. Nuo atstovybės įsteigimo iki 2002 m. pradžios jai vadovavo nuolatinė atstovė prie UNESCO, ambasadorė Ugnė Karvelis. Ją pakeitė ir 2002–2009 m. Lietuvos Respublikos atstovybės vadove dirbo nuolatinė atstovė prie UNESCO, ambasadorė Ina Marčiulionytė.  Nuo 2012 m. iki 2016 m. ambasadoriumi buvo dr. Arūnas Gelūnas; nuo 2017 m. iki 2019 m. ambasadorė buvo prof. dr. Irena Vaišvilaitė.
 
2021 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO, ambasadorė Jolanta Balčiūnienė įteikė skiriamuosius raštus UNESCO generalinei direktorei Audrey Azoulay.
 

2021 m. lapkričio 17 d. UNESCO Generalinės konferencijos 41-ojoje sesijoje Lietuva išrinkta Vykdomosios tarybos nare 2021–2025 metų laikotarpiui.

Vykdomoji Taryba yra viena pagrindinių UNESCO valdymo struktūrų, kurią sudaro 58 valstybių atstovai. Ji priima sprendimus dėl organizacijos veiklos programos ir biudžeto.

Mūsų šalis Vykdomosios Tarybos nare buvo 1997-2001 m., 2005-2009 m. ir 2015–2019 m.

Daugiau informacijos rasite Lietuvos nuolatinės atstovybės prie UNESCO interneto svetainėje.